4th Warsaw Seminar on Underwater Archaeology – Konferencja 18-20 listopada 2021

 

Szanowni Państwo,
W dniach 18 – 20 listopada na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się konferencja międzynarodowa 4th Warsaw Seminar on Underwater Archaeology.

Celem spotkania, odbywającego się już po raz czwarty, jest integracja środowiska naukowego, zajmującego się szeroko pojętą problematyką archeologii podwodnej. Spotkanie gremium badaczy z całego świata pozwoli stworzyć forum wymiany informacji o najnowszych wynikach badań terenowych i archiwalnych, opracowań problemowych, jak również o zastosowaniu nowoczesnych technik badawczych i dokumentacyjnych i ich wpływie na metodykę archeologii podwodnej. Pragniemy, by istotnym komponentem spotkania była także prezentacja aktywności jednostek muzealnych i akademickich na polu ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego.

Konferencja będzie transmitowana na kanał YouTube Wydziału Archeologii UW (link wkrótce).

W załączniku zamieszczamy program konferencji.

Programme of the 4th Warsaw Seminar on Underwater Archaeology

Zapraszamy,
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Małgorzata Mileszczyk
Magdalena Nowakowska