Monika Różańska-Kardaś


mgr Monika Różańska-Kardaś

e-mail:
rozanskamoni@gmail.com

dyżury:
urlop wychowawczy 08.2018-12.2019

zainteresowania naukowe:
wczesnomuzułmańska sztuka i architektura Iranu oraz Azji Środkowej

bibliografia:

M. Różańska-Kardaś, Geneza minaretów w kontekście badań nad wczesnomuzułmańskimi minaretami w Azji Środkowej (IX-XIII wiek) in: Studia i Materiały Archeologiczne 14, 2009, 165-194.

M. Różańska-Kardaś, Summary of two campaigns of archaeological fieldwork at the Gurukly Shaheri caravanserai site in the Serakhs oasis, Southern Turkmenistan, 2012 in: Światowit 10(51), fasc. A., 2012 (2013), 209-213.

inne:
http://serakhs-oasis.uw.edu.pl/index.php/pl/badania-gurukly-shaheri/opis-stanowiska