Szczepienia

Uwaga!

Dyrekcja IA informuje, że pracownicy wyjeżdżający w teren mają możliwośc bezpłatnego zaszczepienia się przeciwko tężcowi oraz odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych.

Zainteresowane osoby proszone są o wpisanie się na listę w sekterariacie IA, pok. 203