“Animos labor nutrit”. Studia ofiarowane Prof. Andrzejowi Buko


Współpraca Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego zaowocowała powstaniem opracowania poświęconego osobie Profesora Andrzeja Buko.