Dyżury Komisji Rekrutacyjnej IAUW

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej IAUW

dyżury zostaną podane na początku czerwca br., kiedy rozpocznie się rejestracja na studia w systemie IRK – www.irk.oferta.uw.edu.pl.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Komisją Rekrutacyjną drogą mailową rekr.archeo@uw.edu.pl

Gdyby Państwo jednak mieli potrzebę spotkania indywidualnego, wówczas prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania poprzez zapytanie mailem.

z poważaniem
Komisja Rekrutacyjna IAUW

 

więcej informacji na stronie: Rekrutacja

Zakład Kontaktów Świata Śródziemnomorskiego z Barbaricum

Barbarzyńskie naśladownictwo rzymskiej monety, fot. M. Bogacki
Barbarzyńskie naśladownictwo rzymskiej monety, fot. M. Bogacki

Adres: 00-927 Warszawa,ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, pok. 3.27.
tel. 22 5522 827

Kierownik zakładu:
prof. dr hab. Aleksander Bursche

Pracownicy i współpracownicy:
dr hab. Roksana Chowaniec
dr hab. Arkadiusz Dymowski
dr Ireneusz Jakubczyk
dr Kyrylo Myzgin
dr Emilia Smagur
mgr Tomasz Więcek
dr Anna Zapolska

W Zakładzie prowadzone są badania z zakresu archeologii i numizmatyki Europy starożytnej, archeologii antycznej Sycylii, konserwatorstwa archeologicznego, edukacji i popularyzacji dziedzictwa archeologicznego, interdyscyplinarnych studiów nad kulturą materialną, studiów krajobrazowych, archeologii okresu wpływów rzymskich i Wędrówek Ludów, relacji między światem antycznym a kulturami barbarzyńskimi.

Współpracujemy zarówno z naukowcam z różnych instytucji w kraju, jak i zagranicą, czemu służą projekty finansowane z programów Unii Europejskiej (Culture 2000, Erasmus, Youth, Beethoven, itp.) oraz bilateralnych.
Czytaj dalej Zakład Kontaktów Świata Śródziemnomorskiego z Barbaricum

Radosław Karasiewicz-Szczypiorski

Radosław Karasiewicz-Szczypiorski
dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski

e-mail: radoslaw.szczypiorski@gmail.com

dyżury zdalne:
W semestrze 2020/21

środa 11.30-13.00

zainteresowania naukowe:
archeologia prowincji rzymskich, fortyfikacje rzymskie, rzymska obecność wojskowa poza granicami Imperium, kontakty Rzymu z ludami Scytii, Taurydy, Kolchidy, Iberii.

bibliografia:
https://uw.academia.edu/Rados%C5%82awKarasiewiczSzczypiorski

„Research partner“ w projekcie realizowanym w ramach grantu NCN Polonez, przez M.A. Speidla. Kierownik projektu realizowanego w ramach grantu NCN Harmonia pt.: „Rzymski fort Apsaros – miejsce w lokalnym środowisku i rola w systemie kontroli granic Imperium Romanum”. Pracownik Zakładu Archeologii Prowincji Rzymskich w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2007-2013 kierownik polsko-ukraińskiej ekspedycji prowadzącej badania na Krymie (wykopaliska rzymskich wież obserwacyjnych w Sewastopolu, powierzchniówki w Dolinie Bałakławskiej, badania podwodne w Ałuszcie, wykopaliska rzymskiego fortu w Bałakławie). Od roku 2014 kierownik polsko-gruzińskiej ekspedycji Gonio-Apsaros (wykopaliska term garnizonowych w forcie Apsaros). Radosława Karasiewicz-Szczypiorski prowadzi przede wszystkim poszukiwania i badania śladów rzymskiej obecności wojskowej na północnych i wschodnich wybrzeżach Morza Czarnego.

Zakład Archeologii Prowincji Rzymskich

Novae. Rzymski obóz legionowy i miasto późnoantyczne. Fot. M. Pisz

Adres: 00-927 Warszawa,ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna,
tel. 55 22 809, pok. 309

Kierownik zakładu:
dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski
e-mail: radoslaw.szczypiorski@gmail.com

Pracownicy:
dr hab. Agnieszka Tomas
e-mail: agnieszka.tomas@uw.edu.pl

dr hab. Marek T. Olszewski prof.
e-mail: tycjanolszewski@yahoo.fr

mgr Maciej Czapski (asystent w grancie NCN Harmonia 9)
e-mail: maciej.czapski@student.uw.edu.pl

Doktoranci:
mgr Emil Jęczmienowski
mgr Tomasz Dziurdzik
mgr Anna Mech
mgr Piotr Zakrzewski
mgr Paulina Szulist-Płucinniczak
mgr Maciej Czapski

Zakład Archeologii Prowincji Rzymskich jest jednostką Instytutu Archeologii UW. Pracownicy Zakładu zajmują się archeologią, historią i kulturą prowincji rzymskiego imperium ze szczególnym uwzględnieniem problematyki europejskiego pogranicza (limesu) cesarstwa oraz prowincji bałkańskich i dolnodunajskich. Flagowymi stanowiskami badanymi przez pracowników Zakładu są obóz legionowy w Novae (dzisiejsza Bułgaria) i fort oddziałów pomocniczych w Gonio-Apsaros (Gruzja). Ponadto, prowadziliśmy lub prowadzimy badania w Hercegowinie, Rumunii (Tibiscum, Pojejena) oraz na Krymie. Pracownicy Zakładu są wykładowcami Uniwersytetu Warszawskiego i prowadzą zajęcia na temat archeologii i kultury antyku.

Gonio-Apsaros, fot. Bartłomiej Kujda

Granty w trakcie realizacji:
1. Osiedle cywilne przy rzymskim obozie legionowym w Novae (Mezja Dolna) i jego losy w okresie późnego antyku; NCN, OPUS 10, 2015/19B/HS3/017/90. Kierownik: dr hab. Agnieszka Tomas

2. In medio castrorum. Statuaryczno-epigraficzny pejzaż centralnej części rzymskiego obozu w Novae; NCN, OPUS 11, 2016/21/B/HS3/00030. Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Sarnowski

3. Grant HARMONIA, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (UMO-2017/26/M/HS3/00758).
“Rzymski fort Apsaros – miejsce w lokalnym środowisku i rola w systemie kontroli granic Imperium Romanum”.
Kierownik: dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski
https://www.facebook.com/gonioapsaros/

Granty zrealizowane:

1. Transcaucasia and the Roman Empire. Roman Objectives on the Empire’s Fringes, and the Impact of Imperial Neighbourhood, 65 BCE – 387 CE; NCN POLONEZ, 2016/23/P/HS3/04141.
Kierownik: dr hab. Michael A. Speidel m.speidel@uw.edu.pl

Transcaucasia

2. Żołnierze, weterani i cywile na zapleczu rzymskiej kolonii. Badania nad starożytnym krajobrazem osadniczym i społecznym okolic Ljubuski (Bośnia i Hercegowina) z wykorzystaniem nieinwazyjnych metod prospekcji archeologicznej; NCN PRELUDIUM 10, 2015/19/N/HS3/00886,
Kierownik: mgr Tomasz Dziurdzik
https://www.facebook.com/Ljubu%C5%A1ki-Archaeological-Project-150951848589256/

3. Rzymski fort i vicus w miejscowości Pojejena (okręg Caras-Severin, Rumunia); NCN PRELUDIUM 11, 2016/21/N/HS3/02933.
Kierownik: mgr Emil Jęczmienowski
https://www.facebook.com/Pojejena-Archaeological-Project-632908870438517/

Badania terenowe:
1. Novae. Rzymski obóz legionowy i miasto późnoantyczne (Bułgaria) – wykopaliska
2. Gonio-Apsaros. Fort oddziałów pomocniczych (Gruzja) – wykopaliska
3. Pojejena. Fort oddziałów pomocniczych i jego zaplecze – badania nieinwazyjne
4. Ljubuski. Fort oddziałów pomocniczych i jego wiejskie zaplecze – badania nieinwazyjne
5. Tingitana Frontier Project. Badania strefy pogranicza rzymskiej prowincji Mauretania Tingitana (Maroko) – badania nieinwazyjne
6. Ekspedycja Tyras (Ukraina). Badania cytadeli antycznego miasta jako siedziby rzymskiego garnizonu. Poszukiwania rzymskiego fortu w miejscowości Bilen’ke. Interdyscyplinarne badania Wału Trajana w pobliżu miejscowości Hlyboke.
7. Poszukiwania obozu legionu IV Scytyjskiego w pobliżu antycznej Artaxaty (Pokr Vedi, Armenia).

 

Agnieszka Tomas

Agnieszka Tomas
dr hab. Agnieszka Tomas
e-mail: agnieszka.tomas@uw.edu.pl (tylko do kontaktu z wykładowcami i studentami uczęszczającymi na moje zajęcia)

 • Urlop w dniach 9-21.02.2021 r.
 • dyżury dziekańskie poniedziałek 10-12.00
 • dyżury do zajęć wtorek 15.30-17.00
 • kontakt mailowy ze studentami: wa.student@uw.edu.pl

Spotkania w ramach dyżurów tylko zdalnie po uprzednim umówieniu się drogą mailową poprzez adres wa.student@uw.edu.pl

Zainteresowania naukowe:
archeologia prowincji rzymskich, badania nad pograniczem rzymskim (archeologia rzymskiego limesu), osadnictwo cywilne przy rzymskich obozach legionowych i fortach oddziałów pomocniczych i ich transformacja w okresie późnego antyku

Pozostała działalność:
Pracownik Instytutu (obecnie Wydziału) od 2007 roku. Uczestniczka i koordynator badań nieinwazyjnych i wykopaliskowych w Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech. Uczestniczka badań wykopaliskowych na Krymie, w Rosji i w Polsce. Stypendystka Fundacji S. Batorego , Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich.

Kierownik Ekspedycji Archeologicznej Wydziału Archeologii UW w Novae. Aktualnie kieruje dwoma projektami badawczymi realizowanymi w rzymskim obozie legionowym w Novae (pn. Bułgaria).

Projekty badawcze:

Novae 2016-2021. Osiedle cywilne przy rzymskim obozie legionowym w Novae (Mezja Dolna) i jego losy w okresie późnego antyku (A. Tomas)

Novae 2017-2021. In medio castrorum. Statuaryczno-epigraficzny pejzaż centralnej części rzymskiego obozu w Novae (T. Sarnowski, projekt bezwykopaliskowy)

Novae 2012-2015. Badania struktur osadniczych przy użyciu niedestrukcyjnych metod badań terenowych (A. Tomas, zakończony)

Wybrane publikacje:

 1. Inter Moesos et Thraces. The Rural Hinterland of Novae in Lower Moesia (1st – 6th centuries AD), Archaeopress, Oxford 2016.
 2. Living with the Army I. Civil Settlements near Roman Legionary Fortresses in Lower Moesia, Warszawa 2017.
 3. Reading Gender and Social Life in Military Spaces, Światowit 49/A, 2009-2010 (2011), 139–152.
 4. Connecting to Public Water: The Rural Landscape and Water Supply of Lower Moesia, Archaeologia Bulgarica 15/2, 2011, 59–72.
 5. Canabae legionis I Italicae: state of research on civil settlements accompanying the legionary camp in Novae (Lower Moesia) compared to relevant Lower Danubian sites, Światowit L/A, 2011 (2012), 155–168.
 6. A Roman site in the Sarviz River Valley (Pannonia Inferior). Preliminary results Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 66/1, 2015, 203–215. (with Z. Kis)
 7. A New Dedicatory Inscription from Novae (Lower Moesia), Światowit 52/A, 2013 (2014), 79–86.
 8. A Six-century pottery kiln from Novae (Moesia secunda). A contribution to the local pottery manufacturing, Archaeologia Bulgarica 19/3, 2015, 63–74.
 9. Life on the Frontier: Roman Military Families in Lower Moesia, Studia Europaea Gnesnensia 16, 2017, 225-257.
 10. Castra et canabae legionis. Organizacja przestrzeni i administracja cywilnych osiedli przy rzymskich obozach legionowych [w] Między murami miasta a ścianami koszar – garnizony i historia miejska na przestrzeni dziejów [=Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historyczne 145 (4)], Kraków 2018, 665–
 11. Novae – castra, canabae, vicus, 2013-2015. Preliminary report on the Excavations and Prospection Surveys of the University of Warsaw Archaeological Expedition, Archeologia 65, 2016, 177–203 (z:T. Sarnowski, L. Kovalevskaja, P. Zakrzewski, T. Dziurdzik, E. Jęczmienowski)
 12. Marcus Aurelius Statianus from Lower Moesia. A Note on His Origin, Status and Business [in] The Lower Danube in Antiquity (VI BC-VI AD), Tutrakan, Sofia 2007, 231–234 (z: T. Sarnowski).
 13. Dionysus or Liber Pater? The Evidence of the Bacchic Cult at Novae (castra et canabae legionis ) and in its Hinterland [in] Ad fines imperii Romani. Studia Thaddaeo Sarnowski ab amicis, collegis discipulisque dedicata, A. Tomas [ed.], Warszawa 2015, 257–275.
 14. The Mithreum at Novae Revisited [in] Ad fines imperii Romani. Studia Thaddaeo Sarnowski ab amicis, collegis discipulisque dedicata, A. Tomas [ed.], Warszawa 2015, 227–247 (with M. Lemke)
 15. Female family members related to soldiers and officers of the legio I Italica. A case study [in] Colonization and Romanization in Moesia Inferior. Premises of A Contrastive Approach, L. Mihailescu-Bîrliba [ed.], Kaiserlautern 2015, 93–124.
 16. Pre-Roman Settlements in the Hinterland of Novae in Lower Moesia: a re-assessment of the displacements of the conquered tribes by the Romans [in] Romans in the Middle and Lower Danube Valley: Case Studies in Archaeology, Epigraphy, and History, first century BC – fifth century AD, E. de Sena, C. Timoc (eds), B.A.R. Int. Ser. 2882, 2018, 13–22.

 

Perspektywy 2018

Możemy się ponownie pochwalić!
Archeologia na UW jest ponownie najlepszym kierunkiem archeologicznym wykładanym na polskich uczelniach według rankingu “Perspektywy”.

Więcej można przeczytać na stronie Perspektywy.pl

Ranking QS

Według jednego z najbardziej prestiżowych rankingów na świecie Quacquarelli Symmonds World University Ranking (QS) archeologia na Uniwersytecie Warszawskim została sklasyfikowana bardzo wysoko (na miejscach 101-150 wśród ponad 4000 ocenianych uczelni) Jesteśmy także najwyżej ocenieni z 16 kierunków wykładanych na Uniwersytecie Warszawskim, uwzględnionych w tym rankingu.

Jest to nie tylko wielkie wyróżnienie dla naszego Instytutu, ale także docenienie wyników badań naukowych prowadzonych przez wszystkich pracowników Instytutu Archeologii UW.

Więcej informacji można przeczytać w aktualnościach na stronie głównej Uniwersytetu Warszawskiego oraz na stronie rankingu kierunkowego QS.