II Warsaw Maya Meeting

Serdecznie zapraszamy na II Warsaw Maya Meeting. II Warsaw Maya Meeting jest uzupełnieniem stałych wydarzeń majologicznych na Uniwersytecie Warszawskim: organizowanego corocznie kursu epigrafiki Majów i dorocznych Warsztatów Hieroglificznych Majów prowadzonych pod auspicjami Ośrodka Badań Prekolumbijskich oraz Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Instytutem Antropologii i Archeologii Ameryk Uniwersytetu w Bonn. Jest także kontynuacja pierwszego wydarzenia zorganizowanego przez Jana Szymańskiego w 2010.

Konferencja w 2019 r. składa się z dwóch odrębnych wydarzeń: sympozjum (8 marca) poświęconego tematom archeoastronomii i epigrafiki Majów, mającym na celu połączenie dwóch zwaśnionych ze sobą poddyscyplin oraz warsztatu (9 marca) wprowadzającego w metody metod archeoastronomii. Pomysłodawcą tematu tegorocznego spotkania jest profesor Nikolai Grube z Uniwersytetu w Bonn. Tematyka konferencji zapowiada nie tylko rzadkie i bardzo potrzebnego spotkanie archaeostronomii Majów i epigrafiki, ale pozwoli przypomnieć dokonania dwójki związanych z Warszawą wcześniejszych badaczy. Zmarła niedawno (w 2018 r.) prof. Elżbieta Siarkiewicz była jednym z pierwszych badaczy Mezoameryki w Polsce, archeoastronomia Majów była jednym z jej głównych zainteresowań badawczych. Historyk astronomii Robert Sadowski (1947-2010), prowadził badania archeoastronomiczne we współpracy z Instytytutem Archeologii UW i był także odnoszącym sukcesy tłumaczem , który brawurowo przełożył polskiej publiczności wiele ważnych książek o Majach, Aztekach i archeoastronomii.

http://warsawmayameeting.com
Strona FB wydarzenia: https://www.facebook.com/events/390977244991713/
e-mail kontaktowy: warsawmayameeting@gmail.com

Informacja o śmierci prof. Witolda Dobrowolskiego

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

profesora Witolda Dobrowolskiego

wybitnego archeologa klasycznego, historyka sztuki, etruskologa, muzeologa, kuratora Zbiorów Sztuki Starożytnej w Muzeum Narodowym w Warszawie, wieloletniego pracownika Instytutu Archeologii UW, autora wielu książek i prac naukowych o kulturze etruskiej i greckim malarstwie wazowym, prawdziwego miłośnika antyku i jego tradycji w kulturze europejskiej.