Do Pracowników

Szanowni Państwo,

Dziękujemy bardzo za wielki wysiłek w prowadzenie zajęć w trybie zdalnym. Właściwie wszystkie zajęcia odbywają się w ten sposób, co umożliwi studentom realizację programu. Czekając na rozporządzenie władz UW dotyczące nowej organizacji zakończenia semestru letniego i roku akademickiego chcielibyśmy przytoczyć najistotniejsze informacje uzyskane od władz UW i Wydziału Historycznego:

– zajęcia prowadzone w trybie zdalnym mają być prowadzone w ten sposób do samego końca semestru. Tylko zajęcia z „komponentem praktycznym”, które zgłosili Państwo, będą najprawdopodobniej mogły odbyć się częściowo (w systemie bloków zajęciowych) po 24 maja. W tej chwili zbierane są na ich temat informacje i ustalany wstępny grafik. Te „praktyczne” zajęcia powinny zakończyć się do 10 czerwca. Nalegamy, żeby te zajęcia praktyczne były realizowane, przynajmniej częściowo, najpierw zdalnie. Na zajęcia „w Sali” prosimy zostawić tylko niezbędne elementy „komponentu praktycznego”.

– zaliczenia i egzaminy powinny również odbywać się zdalnie (wg zaleceń zarządzenia Rektora UW z dnia 4 maja 2020 roku). Terminy sesji egzaminacyjnej i poprawkowej zostaną ogłoszone przez KJD wkrótce, prawdopodobnie w oryginalnych datach, opublikowanych w kalendarzu akademickim. Do prowadzenia egzaminów ustnych (w tym także egzaminów dyplomowych) władze UW zalecają, ze względu na RODO i zawarte umowy licencyjne, narzędzie Google Meets. Istnieje wytyczna ustawowa (nowa) nakazująca rejestrowanie egzaminów, zwłaszcza dyplomowych. Nagrywać egzamin dyplomowy ma prawo wyłącznie przewodniczący komisji egzaminacyjnej. Szczegóły znajdą się, mamy nadzieję, w nowym rozporządzeniu władz UW. Egzaminy pisemne można realizować za pośrednictwem narzędzi dostępnych na platformie Kampus, lub w narzędziach Google.

– bardzo prosimy pamiętać o konieczności umożliwienia terminowego zakończenia studiów studentom III roku studiów licencjackich i II roku studiów magisterskich. Prosimy o dopilnowanie powstawania prac dyplomowych i umożliwienie przeprowadzenia obron w systemie zdalnym (lub, po 24 maja, być może także w trybie „normalnym”).

– wkrótce zostaną ogłoszone wytyczne dotyczące możliwości pracy w budynku IA dla pracowników, doktorantów i studentów, zwłaszcza w zakresie prac koniecznych do prowadzenia badań i do powstania prac dyplomowych (powstających w oparciu o materiał). Również wkrótce powinna wznowić działalność Biblioteka.

– nie ma jeszcze decyzji dotyczących ćwiczeń terenowych. Powierzchniówki nie odbyły się, a wykopaliska na razie stoją pod znakiem zapytania. Gdy tylko będzie coś wiadomo na ten temat, będziemy informować. Niestety, decyzje te nie zależą tylko od nas, lecz od władz UW jak również władz państwowych. Pracujemy nad tym, by umożliwić, zwłaszcza studentom ostatnich lat, realizację wymogów programowych.
W kwestii objazdów – prosimy o umożliwienie studentom, zwłaszcza ostatniego roku studiów licencjackich, którzy mieli uczestniczyć w części wyjazdowej, zaliczenia zajęć w innej formie.

– władze UW podjęły decyzję o nieprzeprowadzaniu ankiet ewaluujących zajęcia w tym semestrze.

– zmianie uległy terminy rekrutacji na studia. Prosimy o dopilnowanie powstawania zwłaszcza prac licencjackich i ich obron w terminach, które umożliwią chętnym rekrutowanie się na studia magisterskie.

– w roku 2020 zawieszony został obowiązek przeprowadzania badań okresowych pracowników.

W najbliższym czasie rozporządzenie władz UW ureguluje najistotniejsze kwestie naszej działaności i mamy nadzieję, że wkrótce wrócimy do rzeczywistości bliższej normalności (cokolwiek to znaczy)….

Dyrekcja IA UW