Do wszystkich Studentów

Szanowni Państwo,

Mam nadzieję, że mają się Państwo dobrze i oczekują powrotu do normalności tak mocno, jak ja. Zdając sobie sprawę, że wielu z Państwa niepokoi się nie tylko sytuacją w kraju i na świecie, ale także sytuacją na swoich studiach, chciałbym przekazać Państwu garść informacji od władz UW, Wydziału Historycznego i Instytutu Archeologii:

– zgodnie z wytycznymi władz UW wszystkie zajęcia odbywające się zdalnie mają również zakończyć się w ten sam sposób. Przypominam jednocześnie, że są one traktowane dokładnie tak samo, jak zajęcia w Sali, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Zaliczenia i egzaminy powinny również odbyć się drogą zdalną. Poszczególni prowadzący podejmują decyzje, w jaki sposób je przeprowadzą. Władze UW nie przewidują specjalnego, wakacyjnego trybu zaliczania zajęć, a sesja egzaminacyjna, jak również sesja poprawkowa w Instytucie Archeologii najprawdopodobniej będą miały miejsce w datach wyznaczonych kalendarzem akademickim;

– zajęcia z elementami praktycznymi (np. laboratoria z opisu zabytków, rysunek archeologiczny i dokumentacyjny, warsztaty z materiałem, itp.) częściowo odbywały się zdalnie, ale po 24 maja przewidywane są również zajęcia w salach. Będą miały charakter blokowy (będą trwać kilka godzin, ale za to jednego bądź w dwa dni). O datach i konkretnych zajęciach będą Państwo powiadomieni wkrótce;

– prawdopodobnie już niedługo pojawi się możliwość korzystania z biblioteki i pracy z materiałem w wymiarze niezbędnym dla zakończenia pisania prac dyplomowych (licencjackich lub magisterskich). Dokładne informacje podam wkrótce;

– zajęcia typu objazdy, a także ćwiczenia terenowe (powierzchniówki i wykopaliska) – przekażę informacje w momencie, gdy podjęte zostaną decyzje odnośnie ich odbywania. Na pewno studenci trzeciego roku studiów licencjackich i drugiego roku studiów magisterskich będą mieli możliwość odbycia ich (lub zaliczenia) w taki czy inny sposób, tak, by móc zakończyć studia i obronić prace.

Wkrótce powinno się pojawić rozporządzenie władz UW odnośnie szczegółowych rozwiązań zakończenia roku akademickiego. Gdy tylko się pojawi, jak również, gdy pojawią się decyzje odnośnie ćwiczeń terenowych, przekażę Państwu te informacje niezwłocznie.

Z życzeniami wytrwałości i rychłego powrotu do normalności.

Dr Wiesław Więckowski