Dongola. Cytadela – miasto w Sudanie nad brzegiem Nilu

Kierownik badań: Prof. Włodzimierz Godlewski
Miejsce badań: Old Dongola, Sudan, prowincja północna.
Charakter stanowiska: miasto królewskie silnie ufortyfikowane
Datowanie: koniec V wieku – XVII wiek

Dongola. Cytadela – miasto w Sudanie nad brzegiem Nilu
Badania w Dongoli są częścią programu Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze. Prace wykopaliskowe na terenie cytadeli dongolańskiej obejmują fortyfikacje oraz zespół zabudowy pałacowej, sakralnej i mieszkalnej. Cytadela w Dongoli była fundacją pierwszych królów Makurii. Była ich siedzibą, centrum administracji i miejscem magazynowania zasobów królestwa. Badania obejmują architekturę, malarstwo ścienne oraz różne formy rzemiosła. W drugiej połowie XIV wieku, po opuszczeniu cytadeli przez dwór królewski, rozpoczyna się nowy etap rozwoju architektury mieszkalnej powiązany ze zmianami społecznymi i napływem nowej ludności.