Dopisywanie do zajęć konwersatoryjnych (II i III rok st. lic., I i II rok st. mgr.)

Szanowni Państwo,

Ze względu na natłok zgłoszeń z prośbami do dopisanie do list na zajęcia z grupy Konwersatoria profilowane (studia licencjackie II i III rok) oraz Zajęcia konwersatoryjne (studia magisterskie I i II rok), na których są już wypełnione wypełnione limity, uprzejmie informujemy, że dopisywanie w systemie USOS będzie możliwe dopiero w listopadzie br. Wszystkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone zbiorczo. Proszę wysyłać zgłoszenia (w formie e-mail, z załączonym mailem lub innym dokumentem potwierdzającym zgodę prowadzącego na dopisanie do listy) na moje ręce na adres wa.studia.pl@uw.edu.pl. To zalecenie dotyczy wszystkich, którzy nie zostali dopisani do list wg stanu na dzień 8. października.

Z wyrazami szacunku,

Elżbieta Jaskulska
p.o. Prodziekana ds. Studenckich
Wydział Archeologii UW