Dotyczy nauczycieli akademickich – informacja z Dziekanatu WH

Dziekanat Wydziału Historycznego zaprasza wszystkich nauczycieli akademickich w celu podpisania dokumenrtów zwiazanych ze zmianami wynikajacymi z reformy szkolnictwa ( nowe nazewnictwo stanowisk).