Museum practice

Dear students! According with the Rector’s Ordinances No. 233 and 234 on the functioning of the University of Warsaw during the epidemic, the classes which must be held in classrooms (not online) are allowed only in the buildings of the University of Warsaw. Therefore, field exercises are canceled and  the equivalents of excavations carried out in museums can only take place in the Museum of the University of Warsaw. This rule is valid until further notice.

Praktyki realizowane w muzeach

Szanowni Studenci!  Pragnę wyjaśnić, że w związku z Zarządzeniami Rektora nr 233 i 234 w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii, zajęcia o charakterze praktycznym, które muszą odbywać się stacjonarnie powinny odbywać się na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. W związku z tym, ćwiczenia terenowe są odwołane, a ekwiwalenty wykopalisk realizowane w muzeum oraz zajęcia warsztatowe (praktyki muzealne) mogą obywać się wyłącznie w Muzeum UW, po uprzednim uzgodnieniu z Prodziekan ds. studenckich. Zasada ta obowiązuje do odwołania lub odpowiednich nowelizacji ww. zarządzeń. Dr hab. Agnieszka Tomas