Department of Bioarchaeology

Adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, pok. 0.26, 0.28, 0.29
tel. 22-55-22-837 i 844

Chair:
dr Anna Gręzak

Faculty:
dr hab. Arkadiusz Sołtysiak, prof. ucz.
dr hab. Joanna Piątkowska-Małecka
dr hab. Aldona Mueller-Bieniek
dr Rafał Fetner
dr Elżbieta Jaskulska

Z Katedrą współpracuje także:
dr hab. Wiesław Więckowski (Katedra Archeologii Ameryk)

PhD candidates:
mgr Monika Dzierlińska
mgr Kamil Niemczak
mgr Joanna Szymczak
mgr Aleksandra Grzegorska
mgr Adam Budziszewski