Praktyki realizowane w muzeach

Szanowni Studenci!  Pragnę wyjaśnić, że w związku z Zarządzeniami Rektora nr 233 i 234 w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii, zajęcia o charakterze praktycznym, które muszą odbywać się stacjonarnie powinny odbywać się na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. W związku z tym, ćwiczenia terenowe są odwołane, a ekwiwalenty wykopalisk realizowane w muzeum oraz zajęcia warsztatowe (praktyki muzealne) mogą obywać się wyłącznie w Muzeum UW, po uprzednim uzgodnieniu z Prodziekan ds. studenckich. Zasada ta obowiązuje do odwołania lub odpowiednich nowelizacji ww. zarządzeń. Dr hab. Agnieszka Tomas