Zajęcia z epigrafiki łacińskiej

Szanowni Studenci, zachęcam do udziału w zajęciach z epigrafiki łacińskiej na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym: Introduction to Latin epigraphy (poziom podstawowy) oraz Latin epigraphy in English (poziom średniozaawansowany). Zajęcia na poziomie podstawowym nie wymagają zaawansowanej znajomości łaciny.

Zajęcia będzie prowadził dr Florian Matei-Popescu, specjalista w zakresie epigrafiki łacińskiej i greckiej, historyk, archeolog specjalizujący się w historii i archeologii Bałkanów oraz armii rzymskiej. Część zajęć będzie prowadzona na żywo z lapidarium Instytutu Archeologii w Bukareszcie.

Zajęcia oferowane są w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Uczelni (ZIP), współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach PO WER, Działanie 3.5.

Credits: Instytut Archeologii “V. Parvan”