Godziny otwarcia budynku Wydziału Archeologii UW

Od dnia 27 października b.r. do odwołania budynek Wydziału Archeologii UW (Szkoły Głównej) od poniedziałku do piątku otwarty będzie
w godzinach: 9.30 – 14.30