Harmonogram sesji zimowej

Zgodnie z par 4 ust. 3 Zarządzenia nr 84 Rektora UW w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym oraz par. 22 ust. 9 Regulaminu Studiów ogłaszam harmonogram sesji zimowej na Wydziale Archeologii.

Jednocześnie informuję, że koordynatorem zajęć zdalnych na Wydziale Archeologii jest pan Michał Adamiak, który odpowiada za kontakt z CKC.

Harmonogram sesji 2020Z

Zarządzenie nr 84 (egzaminy w trybie zdalnym)

Agnieszka Tomas, prodziekan ds. studenckich