Humanica – zaproszenie

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie organizacyjne Międzywydziałowego Towarzystwa Naukowego Badań i Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego HUMANICA, które odbędzie się w poniedziałek 14 grudnia o godz. 18.30 za pośrednictwem platformy Google Meet.

Dotychczasowa działalność Koła obejmowała między innymi:

– realizację studenckich projektów naukowych (m.in. wydawanie Kwartalnika Akademickiego AD REM);

– organizację szkoleń (np. „Mendeley w warsztacie archeologa”);

– studencko-doktoranckich konferencji naukowych („Archeologia i filologia klasyczna – współpraca i wspólne wyzwania w XXI wieku”).

Link do wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/events/2140450056087295

Link do spotkania na Google Meet:
https://meet.google.com/qnc-eiez-zno

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres:

kn.humanica@uw.edu.pl
bądź kontaktować się przez oficjalną stronę Koła na FB: https://www.facebook.com/humanicauw

Serdecznie zapraszamy!