Informacja o śmierci prof. Witolda Dobrowolskiego

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

profesora Witolda Dobrowolskiego

wybitnego archeologa klasycznego, historyka sztuki, etruskologa, muzeologa, kuratora Zbiorów Sztuki Starożytnej w Muzeum Narodowym w Warszawie, wieloletniego pracownika Instytutu Archeologii UW, autora wielu książek i prac naukowych o kulturze etruskiej i greckim malarstwie wazowym, prawdziwego miłośnika antyku i jego tradycji w kulturze europejskiej.