Kalendarz rejestracji na zajęcia 2020/2021

Rejestracja na zajęcia dla studiów I stopnia:
I tura 1.09.2020-30.09.2020
II tura 15.10.2020-05.11.2020

Rejestracja na zajęcia dla studiów II stopnia
I tura 28.09.2020-15.10.2020
II tura 25.10.2020-05.11.2020

Rejestracja na wykłady ogólnoinstytutowe
I tura 28.09.2020-15.10.2020
II tura 25.10.2020-05.11.2020

Rejestracja na zajęcia dla studentów I roku I stopnia:
I tura 28.09.2020-15.10.2020
II tura 25.10.2020-05.11.2020