Koła Naukowe w IA UW

Szanowni Państwo Studenci, członkowie Kół Naukowych,

  1. przypominam o konieczności składania sprawozdań z działalności kół za mijający rok; sprawozdania należy złożyć w Radzie Konsultacyjnej oraz kopię w sekretariacie ds. studenckich IA UW.
  2. zwracam się także z uprzejmą prośbą o przesłanie mi informacji na temat aktualnie działających kół naukowych, najważniejszych osiągnięć za ostatnie dwa-trzy lata oraz listy prac opublikowanych przez członków kół; na te informacje czekam do piątku 6 grudnia. Informacje powyższe można przesłać droga mailową.dr Wiesław Więckowski