Konferencja „Religia i wierzenia społeczeństw pradziejowych i wczesnego średniowiecza w świetle źródeł archeologicznych i sztuki”,

Szanowni Państwo! Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Komisja Archeologiczna Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, mają zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję „Religia i wierzenia społeczeństw pradziejowych i wczesnego średniowiecza w świetle źródeł archeologicznych i sztuki”, która odbędzie się w dniach 30-31 sierpnia 2021 r. w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie. Pierwotnie konferencja ta miała odbyć się w lipcu 2020 r., jednak z przyczyn oczywistych (pandemia) została przełożona na rok bieżący.

Jeśli są Państwo zainteresowani wygłoszeniem referatu bądź wzięciem udziału w konferencji jako słuchacz, prosimy o wypełnienie załączonego do tej wiadomości formularza i przesłanie go wraz z abstraktem (max. 2000 znaków). w j. polskim i jeśli to możliwe także w j. angielskim, do 31 lipca na adres e-mail: m.przymorska@biskupin.pl

Z wyrazami szacunku,

Magdalena Przymorska-Sztuczka Sekretariat Konferencji

dr Magdalena Przymorska-Sztuczka
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Biskupin 17, 88-410 Gąsawa
tel. [52] 30 25 025 wew. 20
e-mail m.przymorska@biskupin.pl
Skip to content