Konwersatorium GEOARCHEOLOGIA

G E O A R C H E O L O G I A

Konwersatorium

60 godzin (wykład + ćwiczenia)

Czwartek: 9.45 – 11.15 sala 209

PIERWSZE ZAJĘCIA ODBĘDĄ SIĘ 15.10.2014 (CZWARTEK)

Wszystkich chętnych zapraszam na wykład i ćwiczenia poświęcone zastosowaniu przez archeologów warsztatu naukowego geomorfologów, sedymentologów, gleboznawców i geologów w celu:

  1. odtworzeniu preferencji osadnicznych społeczeństw, wynikających z charakteru środowiska naturalnego np. rzeźby terenu, procesów działających w danym środowisku itp.;
  2. rekonstrukcji krajobrazu i jego ewolucji wynikającej z naturalnych i antropogenicznych przyczyn;
  3. rekonstrukcji zmian klimatu towarzyszących człowiekowi;
  4. relacjami między osadnictwem, gospodarką, a środowiskiem naturalnym;
  5. określeniu struktury funkcjonalnej stanowisk archeologicznych oraz czasu i charakteru ich użytkowania.

Serdecznie zapraszam

Dr hab. Barbara Woronko