Kurs internetowy “Przygotowanie pracy dyplomowej…” dla I roku studiów magisterskich

Szanowni Państwo
8 marca rozpoczyna się obowiązkowy dla studentów I roku studiów magisterskich kurs internetowy “Przygotowanie pracy dyplomowej w otoczeniu społeczno-gospodarczym”. Kurs jest prowadzony asynchronicznie na platformie Kampus. Drogą mailową otrzymali Państwo wszelkie wytyczne. Daty otwarcia poszczególnych modułów i wykonania zadań  mogą Państwo znaleźć również TUTAJ.  W razie jakichkolwiek wątpliwości mogą się Państwo kontaktować ze mną drogą mailową.
dr hab. Wiesław Więckowski