Kurs internetowy “Przygotowanie pracy dyplomowej…”

Szanowni Państwo,

w dniach 24 – 31 maja br. kurs “Przygotowanie pracy dyplomowej…” będzie otwarty (w całości – wszystkie moduły i ćwiczenia) dla tych z Państwa, którzy z różnych względów nie przystąpili do niego w regularnym terminie.

Przypominam, że kurs ten jest wg programu studiów OBOWIĄZKOWY (dla studentów I roku studiów magisterskich) i jego niezaliczenie uniemożliwia zaliczenie toku studiów.

Edycja kursu w dniach 24-31 maja jest ostatnią możliwą edycją. Nie przewiduje się dodatkowych terminów zaliczeń.

Wiesław Więckowski