Kurs internetowy “Przygotowanie pracy….” I rok mgr

Szanowni Studenci I roku studiów magisterskich, którzy do tej pory nie zaliczyli kursu internetowego (obligatoryjnego, przewidzianego tokiem studiów) pt. “Praca dyplomowa w otoczeniu społeczno-gospodarczym” – kurs będzie otwarty do realizacji 28 lutego i zamknięty 12 marca. To JEDYNY termin kiedy można go jeszcze zrealizować i uzyskać zaliczenie umożliwiające rozliczenie I roku studiów magisterskich. Zachęcam do udziału!
dr Wiesław Więckowski