Lista oferowanych czasopism do 2017 roku

Do nabycia w Bibliotece IA UW (pok. 1.16):


Światowit. Rocznik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

fasc. A – Archeologia śródziemnomorska i pozaeuropejska

fasc. B – Archeologia pradziejowa i średniowieczna. Archeologia Polski

 

vol. XLI, fasc. A oraz B

Warszawa 1998

ISBN 83-87496-08-1

Cena: po 15 zł


vol. II (XLIII), fasc. A

Warszawa 2000

ISBN 83-87496-33-2

Cena: 30 zł


vol. III (XLIV), fasc. A

Warszawa 2001

ISSN 0082-044X

ISBN 83-87496-16-2

Cena: 30 zł


vol. III (XLIV), fasc. B

Warszawa 2001

ISSN 0082-044X

ISBN 83-87496-17-0

Cena: 30 zł


vol. VII (XLVIII), fasc. A (2006-2008)

Warszawa 2012

ISSN 0082-044X

ISBN 978-83-61376-17-0

Cena: 40 zł


vol. VII (XLVIII), fasc. B (2006-2008)

Warszawa 2012

ISSN 0082-044X

ISBN 978-83-61376-49-1

Cena: 40 zł


vol. VIII (XLIX), fasc. A (2009-2010)

Warszawa 2011

ISSN 0082-044X

ISBN 978-83-61376-927

Cena: 40 zł


vol. IX (L), fasc. A (2011)

Warszawa 2012

ISSN 0082-044X

ISBN 978-83-61376-57-6

Cena: 40 zł


vol. IX (L), fasc. B (2011)

Warszawa 2012

ISSN 0082-044X

ISBN 978-83-61376-73-6

Cena: 40 zł


vol. X (LI), fasc. A (2012)

Warszawa 2013

ISSN 0082-044X

ISBN 978-83-61376-97-2

Cena: 45 zł


vol. X (LI), fasc. B (2012)

Warszawa 2016

ISSN 0082-044X

ISBN 978-83-61376-97-2

Cena: 45 zł


vol. XI (LII), fasc. A (2013)

Warszawa 2014

ISSN 0082-044X

ISBN 978-83-61376-34-7

Cena: 45 zł


vol. XII (LIII), fasc. A (2014)

Warszawa 2015

ISSN 0082-044X

Cena: 45 zł


 

Studia Archeologiczne

ISSN 0208-4600

 

t. 2 (1984)

Cena: 10 zł


t. 3 (1982)

Cena: 10 zł


t. 4 (1985)

Cena: 10 zł


 

Studia i Materiały Archeologiczne

 

t. 5 (1987)

ISSN 0208-4600

Cena: 10 zł


t. 6 (1987)

ISSN 0208-4600

Cena: 10 zł


t. 10 (2000)

ISSN 0867-6542

ISBN 83-87496-60-X

Cena: 15 zł


t. 11 (2003)

ISSN 0867-6542

Cena: 15 zł


t. 12 (2005)

ISSN 0867-6542

Cena: 15 zł


t. 13 (2006)

ISSN 0867-6542

Cena: 15 zł


t. 14 (2009)

ISSN 0867-6542

Cena: 15 zł


t. 15 (2016)

ISSN 0867-6542

Cena: 20 zł


 

Studia i materiały do badań nad neolitem i wczesną epoką brązu na Mazowszu i Podlasiu (dostępne w Zakładzie Archeologii Pradziejowej)

ISSN 2084-4042

 

tom 4 (2014)

cena: 15 zł


tom 6 (2016)

cena: 15 zł


tom 7 (2017)

cena: 15 zł