Mariusz Ziółkowski

prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski

e-mail:
mziolkowski@uw.edu.pl

dyżury:
poniedziałek godz. 15:00 – 16:30
Instytut Archeologii. pok. 0.25 (podziemia)
tel. 22 55 22 845

zainteresowania naukowe:
Archeologia i etnohistoria obszaru andyjskiego, techniki datowań bezwzględnych w archeologii, archeoastronomia (dawna wiedza o niebie), religioznawstwo