Minigranty edycja 2021

Szanowni Państwo! W tym roku środki z PIK nie zostały przyznane jednostkom UW.  W związku z tym, podjęłam decyzję o sfinansowaniu tegorocznej edycji z puli środków na rozwój dydaktyki, pozostającej w dyspozycji prodziekana ds. studenckich. Kwota dofinansowania, regulamin konkursu oraz wzór wniosku o minigranty będzie ogłoszony przed 15.02.2021 r. Agnieszka Tomas