Monika Rekowska

Monika Rekowska
dr hab. Monika Rekowska

e-mail:
mrekowska@uw.edu.pl

dyżury:
poniedziałek 11:30 – 13:00

zainteresowania naukowe:
archeologia klasyczna; archeologia Cyrenajki, archeologia Cypru w okresie hellenistyczno-rzymskim; urbanistyka antyczna; architektura mieszkalna; dekoracja architektoniczna; historia archeologii; podróże do “źródeł antyku; kolekcjonerstwo i recepcja sztuki antycznej w czasach nowożytnych

bibliografia:
Monika Rekowska

inne:
stypendystka programu Tempus (1990/1991); rządu francuskiego (1995); rządu włoskiego (1998); Andrew W. Mellon Fellowship (2002); Fundacji Lanckorońskich (2007, 2010, 2016); Pełnomocnik Rektora ds Uniwersytetu Dzieci (od 2009); członek Rady Programowej Centrum Kompetencji Cyfrowych UW (od 2012); kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Historycznego UW (od 2016); Pełnomocnik Dziekana Wydziału Historycznego ds e-learningu (od 2016).