Nowości w Bibliotece WA – 2021 (1)

Lista najnowszych nabytków włączonych do naszych zbiorów:

 • Angelescu M. 2018 Incintele de la Histria în lumina fortificaţiilor din lumea greacă XXI-g.714
 • Angelescu M. V. 2019 Histria : Cent campagnes archéologiques XXI-g.715
 • Auch M. 2019 Przestrzeń osadnicza wczesnośredniowiecznego Radomia. T. 2 AP 1.177/2
 • Aurigny H. 2019 Bronzes du Haut-Archaïsme à Delphes 178/5(5)
 • Baird J.A. 2018 Dura-Europos BW/II.D.7
 • Balen J. 2018 Povratak u prošlost : bakreno doba u sjevernoj Hrvatskoj AP 27833, AP 28105
 • Banasiak P. 2020 Forum archeologii publicznej V-a.158
 • Banaszak D. 2020 Ostrów Lednicki : palatium Mieszka I i Bolesława Chrobrego AP 1.108/40
 • Barnea A. 2011 Tropaeum Traiani. 3, Tezaurul de denari romani imperiali 165
 • Baron J. 2019 Karmin – fenomen powtarzalności AP 28291
 • Bednarek M. 2020 Osadnictwo celtyckie na Górnym Śląsku AP 28336
 • Belli Barsali I. 1983 Giardini storici : tutela conservazione e valorizzazione 306
 • Bersu G. 1930 Der Breite Berg bei Striegau AP 27969
 • Beuger C. 2013 Die Keramik der älteren Ischtar-Tempel in Assur BW/II.A.35
 • Błażejewski A. 2020 Cmentarzyska kultur pomorskiej i przeworskiej w Głogowie AP 28480
 • Bogucki M. 2020 Slivers of Antiquity 163
 • Bolman E.S. 2016 The Red Monastery Church : beauty and asceticism325
 • Borlenghi A. 2019 Voter en Grèce, à Rome et en Gaule : pratiques, lieux et finalités 168/1
 • Borrelli N. 2020 After the harvest : storage practices and food processing BW/VI.S.6/43
 • Boschung D. 2020 Art and efficacy : case studies from classical archaeology 407
 • Brandenburg H. 2021 Le prime chiese di Roma IV-VII secolo 326
 • Brodka D. 2003 Freedom and its limits in the Ancient World 116/9
 • Brodka D. 2007 Continuity and change : studies in late antique historiography 116/13
 • Brusasco P. 2016 The archaeology of verbal and nonverbal meaning BW/B.96
 • Brzeziński W. 2020 Kopalnie krzemienia na stanowisku „Za garncarzami” w Ożarowie AP 28400
 • Castel C. 2020 Circular cities of early Bronze Age Syria BW/VI.S.6/42
 • Chłodnicki M. 2020 Ceramika neolityczna w środkowym Sudanie XX-a.7
 • Chudziak W. 2019 Wczesnośredniowieczne grodziska w Polsce. T. 1 AP 1.193/1
 • Chudziak W. 2019 Wczesnośredniowieczne grodziska w Polsce. T. 2 AP 1.193/2
 • Cieślak-Kopyt M. 2020 Żelazna Nowa, stanowisko 2 AP 1.149/10
 • Cieśliński A. 2020 Nowy Łowicz : archeologiczna Atlantyda AP 28223-28224
 • Clutton-Brock J. 2012 Animals as domesticates : a world view through history AP 25231
 • Conovici N. 1998 Histria : les résultats des fouilles. 8, Les timbres amphoriques 575
 • Czarnecka K. 2020 Zamki i klucze kultury przeworskiej : działanie, zastosowanie AP 28294-28295
 • Dąbrowa E. 2001 Roman military studies 116/5
 • Dąbrowa E. 2002 Tradition and innovation in the Ancient World 116/6
 • Dąbrowa E. 2003 The Roman Near East and Armenia 116/7
 • Dąbrowa E. 2004 Titulus : studies in memory dr. Stanisław Kalita116/8
 • Dąbrowa E. 2007 Studies on the late Roman history116/12
 • Dąbrowa E. 2008 Studies on the Greek and Roman military history 116/14
 • De Moor A. 2017 Excavating, analysing, reconstructing V-k.230
 • Diodorus Siculus 2020 A factis fabulosis ad res historicas gestas 145/50
 • Diodorus Siculus 2020 Alexander Macedonius : (Bibliotheca Historica XVII) 145/47
 • Drążkowska A. 2020 Krypty grobowe Kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu 1 AP 28403
 • Drążkowska A. 2020 Krypty grobowe Kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu 2 AP 28404
 • Dresbach G. 2012 Zur Verwaltung in der 20. Dynastie : das Wesirat E/II.D.21
 • Drnić I. 2018 Segestika i Siscija : od ruba imperija do provincijskog središta AP 1.166/16
 • Dušek J. 2019 Aramaean borders : defining Aramaean territories BW/D.44
 • Eaton-Krauss M. 2011 Egypt 1350 BC – AD 1800 : art historical and archaeological E/II.E.15
 • Engel M. 2020 Jaćwieskie ośrodki grodowe X-a.75/4a-b
 • Erdrich M. 2020 Marcomannic wars and Antonine AP 1.48/17
 • Fabech Ch. 2017 The Sösdala Horsemen and the equestrian elite AP 28163
 • Felczak O. 2020 Wczesny i środkowy neolit na Pojezierzu Starogardzkim AP 1.105/8
 • Felli C. 2016 How to cope with death : mourning and funerary practice 304
 • Fernández-Götz M. 2019 Conflict archaeology V-a.161
 • Filipczak P. 2020 Namiestnicy rzymskiej Syrii w czasach przełomu (324-361 n.e.) 304/40
 • Flawiusz Arrian 2004 Wyprawa Aleksandra Wielkiego XV-a. Flav.Arr.1
 • Fudziński M. 2018 II i III Pomorska Sesja Sprawozdawcza za rok 2012 i 2014 X-a.146/2a-b
 • Fudziński M. 2020 IV i V Pomorska Sesja Sprawozdawcza za lata 2016 i 2018 X-a.146/3
 • Fudziński P. 2020 Między Słupią a Wierzycą : cmentarzyska kultury pomorskiej AP 28419
 • Furmanka M. 2019 Pierwsi rolnicy i hodowcy na Śląsku AP 28414
 • Gackowski J. 2020 Znalezisko gromadne przedmiotów metalowych AP 28290
 • Galiński T. 2020 Bolków : stanowisko paleolityczne nad jeziorem Świdwie AP 28309-28310
 • Galiński T. 2020 Znaleziska plejstoceńskich i wczesnoholoceńskich harpunów AP 28307-28308
 • Gediga B. 2020 Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10/11/12 AP 28467+KOM.294
 • Gediga B. 2020 Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10/11/12 AP 28466
 • Gilligan I. 2019 Climate, clothing, and agriculture in Prehistory AP 28155
 • Glińska N. 2020 Wczesnośredniowieczna Wiślica AP 1.116/14
 • Godon K. 2020 Józef Kostrzewski217+ KOM.291
 • Gojda M. 2020 Air survey and remote sensing in archeology409
 • Graham-Campbell J. 2001 Vikings in Scotland : an archaeological survey AP 28229
 • Gralak T. 2019 Osadnictwo z późnego okresu wpływów rzymskich AP 1.115/21
 • Gron K.J. 2020 Farmers at the frontier : a Pan-European perspective on Neolithisation AP 28129
 • Gruszka B. 2019 Wczesnośredniowieczny gród i osada w Przytoku, stan. 1 i 2 AP 28195
 • Gruszka B. 2020 Wczesnośredniowieczne grodzisko w Tarnawie AP 28408
 • Gut R. V. 1995 Das prähistorische Ninive T.1-2 BW/VI.B.2/19(1-2)
 • Gwiazda T. 2020 Tempus edax rerum : utracone kościoły Krakowa AP 1.118/43 +KOM.285
 • Hausleiter A. 2010 Neuassyrische Keramik im Kerngebiet Assyriens BW/H.45
 • Henning A. 2013 Die Turmgräber von Palmyra BW/VI.O.4/29
 • Herichová I. 2019 Vrch hradní : Vývoj georeliéfu Pražského hradu AP 1.95/16+KOM.277
 • Hladík M. 2020 Zázemí hradiště Mikulčice-Valy v 9. Století AP 28382
 • Hockmann D. 2010 Gräber und Grüfte in Assur. I BW/II.A.33
 • Hotz W. 1989 Die Mittelmeerküsten Anatoliens : Handbuch der Kunstdenkmäler BW/H.44
 • Hunt A.M.W. 2015 Palace ware across the Neo-Assyrian imperial landscape BW/H.43
 • Ivanov R.T. 2006 Arheologiâ na Bʺlgarskite zemi = Archaelogy of the Bulgarian lands XXI-f.210/2
 • Januszek K. 2019 Krzemieniarstwo w strefie pogranicza AP 2303-28304
 • Jaskanis D. 2020 Osowa : osada z okresu wpływów rzymskich nad Czarną Hańczą AP 28407
 • Kachel-Szyjka J. 2020 Wczesnośredniowieczna Niemcza : archiwalia z badań AP 1.173/5
 • Kadrow S. 2019 Habitus? : the social dimension of technology and transformation AP 28130
 • Karwowski M. 2019 Auf den Spuren der Barbaren – archäologisch, historisch AP 1.98/60
 • Kasprzak A. 2020 Archaeologia, Pomoranica, Musealia 216
 • Kassab Tezgör D. 2020 Corpus des amphores romaines XXI-g.713
 • Kennedy D. 2007 Gerasa and the Decapolis : a 'virtual island’ in northwest Jordan BW/K.84
 • Klanica Z. 2019 Mikulčice – die Nekropole an der dreischiffigen Basilika AP 1.98/58
 • Klaric L. 2018 The prehistoric apprentice : investigating apprenticeship AP 1.99/24
 • Klinkenberg V. 2016 Reading rubbish : using object assemblages BW/K.82
 • Kneisel J. 2012 Anthropomorphe Gefäße in Nord- und Mitteleuropa AP 1.81/7(1-2)
 • Knyżewski M. 2020 Siedziby średnich i niższych rangą urzędników krzyżackich AP 1.94/11
 • Kokowski A. 2019 Illerup Ådal. 15, Kleinfunde zivilen Charakters AP 1.128/15
 • Komoróczy B. 2019 Příběhy civilizace a barbarství : pod nadvládou Říma AP 28383
 • Kopacz J. 2019 The end of the Stone Age on the Stránská skála Hill in Brno AP 1.118/41
 • Kościński B. 2020 Lastadia – najstarsza stocznia gdańska AP 1.113/7
 • Kot M. 2019 Jaskinia Gvardjilas Klde w Gruzji 218 a-b
 • Kouřil P. 2018 Moravian and Silesian Strongholds of the Tenth AP 1.98/57
 • Kowalczyk-Heyman E. 2021 Średniowieczne rękojeści antropomorficzne AP 28436, AP 28437
 • Kowalska A.B. 2019 Civitas et urbs : Szczecin od średniowiecza do współczesności AP 28464
 • Kowalska A.B. 2019 Civitas et urbs : Szczecin od średniowiecza do współczesności AP 28465
 • Krmnicek St. 2019 Money matters : coin finds and ancient coin use166
 • Krzyszowski A. 2019 Nekropola z późnej epoki brązu : Wartosław – Biezdrowo AP 28188
 • Kubala A. 2006 Wpływy greckie i perskie w sztuce Anatolii BW/K.83
 • Kurzyńska M. 2020 Grudziądz-Rządz (Rondsen, Kr. Graudenz), stan. 1 AP 28468
 • Látková M. 2017 Studien zum Burgwall von Mikulčice. Bd. 11 AP 1.98/55
 • Látková M. 2019 Rostliny a výživa velkomoravských Mikulčic AP 28379
 • Lyman R. Lee 2017 Zooarchaeology and conservation biology V-a.159
 • Łajtar A. 2020 A late Christian pilgrimage centre in Nubia 125
 • Łuczkiewicz P. 2020 Landschaft und Siedlungen AP 28411
 • Madej P. 2020 Kultura mierzanowicka w karpackim dorzeczu Wisły AP 28333
 • Maniscalco L. 2008 Il santuario dei Palici : un centro di culto nella Valle 438
 • Marciniak-Kajzer A. 2020 Rzeczy ludzi średniowiecza : w domu AP 28323
 • Martínez Enamorado V. 2020 Piedras escritas : inscripciones árabes de las Pitiusas7/79
 • Mas J. 2020 Working at home in the ancient Near East BW/VI.A.15/7
 • Masojć M. 2020 Siedemdziesiąt pięć lat archeologii w Uniwersytecie Wrocławskim410
 • Maxwell G.S. 1898 The Romans in Scotland XXI-c.34
 • Mazuch M. 2017 Úpravy hrobových jam a dřevěné konstrukce v hrobech AP 1.98/56
 • Michalak A. 2019 Arma confinii : przemiany późnośredniowiecznej broni AP 28194
 • Michalak A. 2019 Skarb z Nowego Kramska : analizy, konteksty AP 28193
 • Mirschenz M. 2019 Der Rhein als europäische Verkehrsachse. 3 AP 1.122/22
 • Miziołek J. 2017 The University of Warsaw : history and traditions404
 • Mylonas G.E. 1983 Mycenae rich in gold XVIII-b.236
 • Nielsen P. O. 2020 First farmers on the island of Bornholm AP 28225
 • Nilsson M.P. 1932 The Mycenaean origin of Greek mythology XVIII-b.235
 • Nunn 2006 Knaufplatten und Knäufe aus Assur BW/II.A.36
 • Olędzki M. 2020 Plemienny świat Germanów AP 28297
 • Onasch H.-U. 2010 Ägyptische und assyrische Alabastergefässe aus Assur BW/II.A.32
 • Pache C. O. 2020 The Cambridge guide to Homer XVIII-f.107
 • Panait Bîrzescu F. 2013 Poleis în Marea Neagrǎ : relaţii interpontice şi producţii locale 307
 • Papiernik P. 2020 Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego AP 1.194/1+KOM.289
 • Papuci-Władyka E. 2016 W sercu starożytnego miasta : pięć lat badań krakowskich439
 • Papuci-Władyka E. 2020 Paphos Agora Project (PAP). Vol. 1 437/1
 • Parker B.J. 2012 New perspectives on household archaeology302
 • Pawlikowski M. 2020 Ceramologia archeologiczna 406
 • Pawłowski K.K. 2020 Urban planning à la française. Vol. 1 AP 28315
 • Pawłowski K.K. 2020 Urban planning à la française. Vol. 2 AP 28316
 • Piegdoń M. 2019 Ager Gallicus : polityka Republiki Rzymskiej XIX-a.203
 • Piekalski J. 2020 Historyczny krajobraz kulturowy zachodnich Sudetów AP 28416
 • Poláček L. 2016 Hradiště Mikulčice-Valy a Velká Morava AP 28380
 • Poláček L. 2018 The Mikulčice-Valy stronghold and Great Moravia AP 28381
 • Poláček L. 2019 Das Suburbium des Burgwalls von Mikulčice AP 1.98/40
 • Poláček L. 2020 Great Moravian elites from Mikulčice AP 28361
 • Poláček,L. 2019 Bewaffnung und Reiterausrüstung des 8. bis 10. Jahrhunderts AP 1.98/50
 • Poliński D. 2020 Wczesnośredniowieczne i nowożytne cmentarzysko w Pniu AP 28405
 • Pollard A. M. 2011 Analytical chemistry in archaeology 408
 • Prado G. de 2017 Northern Iberians : life, death and rituals beyond the Pyrenees XXI-b.60a-b
 • Procházka R. 2017 Hrad přerov v raném středověku (9.-11. století) AP 1.98/54
 • Przeździecki M. 2020 Na granicy światów : obozowisko kultury magdaleńskiej AP 28305-28306
 • Rapoport A. 1980 Human aspects of urban form V-a.162
 • Rendić-Miočević A. 1993 Arheološki Muzej u Zagrebu : izbor iz fundusa 1218
 • Rębkowski M. 2020 Jak powstało Pomorze? : studium tworzenia państwowości AP 28335
 • Rulewicz J. 2019 Glina w obiektach zabytkowych – ochrona i konserwacja X-a.168
 • Sakowicz D. 2019 Ancient lamps from Negotino Gradište XXI-f.219
 • Salisbury J.E. 2011 The beast within : animals in the Middle Age AP 28158
 • Sałacińska B. 2013 Śladami Cyryla i Metodego – od Moraw do Chorwacji 1277
 • Sass B. 2010 Aramaic and figural stamp impressions on bricks BW/II.B.10
 • Schmitt A.W. 2012 Die Jüngeren Ischtar-Tempel und der Nabû-Tempel BW/II.A.34+KOM.292
 • Šedo O. 2019 Mušov-Neurissen 1993-1994 AP 1.98/63
 • Šída P. 2020 Mezolit severních Čech III : Vývoj pravěké krajiny Českého ráje AP 1.99/25
 • Singh P. 1974 Neolithic cultures of Western Asia BW/S.101
 • Skeates R. 2020 The Routledge handbook of sensory archaeology405
 • Skóra K. 2020 Omnia mors aequat? : soziale stratigraphien AP 28293
 • Škrdla P. 2017 Moravia at the onset of the Upper Paleolithic AP 1.99/23
 • Starowieyski M. 2020 Apostołowie. Cz. 1-2 XV-a.35/2(1,2)
 • Starowieyski M. 2020 Ewangelie apokryficzne. Cz. 1-2 XV-a.35/1(1,2)
 • Stempin A. 2021 Tu się wszystko zaczęło : świadectwa AP 28410
 • Strudwick H. 2019 Ancient egyptian coffins : past, present, future E/II.S.33
 • Svoboda J.2016 Dolní Věstonice II : chronostratigraphy, paleoethnology AP 1.99/21
 • Svoboda J.A. 2017 Mezolit severních Čech II AP 1.99/22
 • Szmyt M. 2019 Dwa grody nad Wirynką : Dąbrówka, stanowiska 1 i 2 AP 28189 + KOM.278
 • Taras H. 2019 Dubeczno, stanowisko 1 : (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie) AP 28412+KOM.290
 • Teicu D. 2009 Cetăţi medievale din Banat = Medieval fortifications in Banat AP 28084
 • Teicu D. 2012 Watermill in the Banat AP 28083
 • Thaler U. 2018 me-ka-ro-de : mykenische Paläste als Dokument AP 1.84/320
 • Then-Obłuska J. 2019 Glass bead trade in Northeast Africa XX-a.6
 • Thörle S. 2001 Gleicharmige Bügelfibeln des frühen Mittelalters AP 1.84/81
 • Tunia K. 2020 Kartki z dziejów igołomskiego powiśla AP 28254
 • Tuszyńska M. 2020 Kamienica Szlachecka : cmentarzysko kultury wielbarskiej AP 28289
 • Verderame L. 2020 Receptions of the Ancient Near East in popular culture and beyond BW/V.8
 • Walser G. 1988 Römische Inschrift-Kunst : römische Inschriften 126
 • Watson G.C. 2019 Connections, communities, and coinage 164
 • Weiss Ch. 2019 Die mittelalterlichen Fundmünzen und Gewichte 162
 • Wiewióra M. 2020 Castra Terrae Culmensis : na rubieży chrześcijańskiego AP 28252
 • Wiewióra M. 2020 Castra Terrae Culmensis : T. 2 AP 28258+KOM.283
 • Wilhelm G. 1997 Die orientalische Stadt : Kontinuität, Wandel, Bruch305
 • Williams M. 2019 The Nile Basin : quaternary geology, geomorphology V-a.160
 • Wolski D. 2020 Krzemieniarstwo wczesnobrązowe w Małopolsce AP 1.118/42
 • Woytek B. 2018 Infrastructure and distribution in ancient economies 303
 • Zagórska-Telega J. 2019 Obrządek pogrzebowy ludności kultury przeworskiej AP 28396
 • Zakościelna A. 2019 Kosin 10, Kopiec 4 i 8 : stanowiska osadniczo-pracowniane AP 28109 + KOM.276
 • Zingarelli A.P. 2016 Trade and market in New Kingdom Egypt E/II.Z.2

Skip to content