Organizacja Instytutu 25.05-9.06

Budynek IA UW będzie otwarty od 8:30 do 18:00. Prowadzone będą zajęcia z komponentem praktycznym (wg planu podanego w jednym z poprzednich ogłoszeń). Pracownicy mogą korzystać z biblioteki IA UW (wg wskazań jej pracowników i po uprzednim kontakcie z nimi).
Dyrekcja i sekretariat ds ogólnych będą dyżurować we środy i czwartki w godzinach 10-12. Sekretariat ds studenckich prowadzi zdalną obsługę spraw studenckich, ale jego pracownicy dyżurować będą we wtorki, środy i czwartki w godzinach 10-12. We wszelkich sprawach ogólnych, jak i studenckich, konieczny jest jednak uprzedni kontakt mailowy w celu umówienia się na spotkanie.
Wszyscy pracownicy (poza prowadzącymi ww. zajęcia), którzy chcą w tych dniach korzystać z budynku MUSZĄ zgłosić ten fakt dyr. Z. Stasiakowi 24-godziny wcześniej – drogą mailową. Budynek jest bowiem czynny wyłącznie w celu “umożliwienia realizacji niezbędnych czynności związanych z funkcjonowaniem uczelni, prowadzeniem zajęć oraz realizacją badań.” Jeśli chcą się Państwo umówić w tym czasie w budynku ze studentem piszącym pracę, lub realizującym badania, należy ten fakt zgłosić w ten sam sposób. Przypominamy, że na taka forma kontaktu ze studentem może nastąpić wyłącznie za jego zgodą.
Wkrótce podamy też informacje dotyczące organizacji sesji egzaminacyjnej.