Organizacja semestru zimowego w r. akad. 2021/2022

Szanowni Państwo,

W dniu 1 października zostało opublikowane Zarządzenie nr 4 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Archeologii z dnia 30 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na kierunku archeologia i Archaeology (Studies in English) w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 (link do zarządzenia). Pozwolę sobie w skrócie przedstawić podstawowe informacje:

    • zajęcia na kierunku archeologia prowadzone w trybie dziennym (zarówno na I, jak i na II stopniu) są prowadzone stacjonarnie w pomieszczeniach Uniwersytetu wskazanych w planie zajęć z wyjątkiem ogłoszonej listy zajęć, które odbywać się będą całkowicie lub częściowo zdalnie;
    • zajęcia na kierunku archeologia prowadzone w trybie zaocznym są prowadzone w trybie mieszanym, dokładny system prowadzenia zajęć zostanie ustalony w porozumieniu ze studentami podczas pierwszej sesji zjazdowej (9-10 października), która odbędzie się w trybie stacjonarnym);
    • zajęcia na kierunku Archaeology (Studies in English) dla roku 2-3 studiów licencjackich są prowadzone stacjonarnie w pomieszczeniach Uniwersytetu wskazanych w planie zajęć z wyjątkiem ogłoszonej listy zajęć, które odbywać się będą całkowicie lub częściowo zdalnie;
    • zajęcia na kierunku Archaeology (Studies in English) dla roku 1 studiów licencjackich oraz roku 1 studiów magisterskich w miesiącach październik-listopad  są prowadzone w trybie mieszanym tzn. jednocześnie zdalnie i w pomieszczeniach Uniwersytetu wskazanych w planie zajęć.

Jednocześnie chciałabym przypomnieć, że decyzją władz rektorskich studenci podczas zajęć w salach są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa, lecz nie obowiązuje ich zachowanie dystansu. Wykładowca jest zwolniony z obowiązku zasłaniania ust i nosa podczas prowadzenia zajęć, w wyjątkowych sytuacjach może również zezwolić studentom na zdjęcie maseczek. Obowiązkowe jest rejestrowanie nazwisk osób obecnych w sali również podczas zajęć, na których obecność nie jest wymagana – listy obecności proszę zostawiać w skrzynce na portierni. Na terenie korytarzy i innych pomieszczeń wspólnych budynku Wydziału Archeologii poza salami wykładowymi obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz utrzymywania 1,5 metra dystansu w stosunku do wszystkich osób przebywających w budynku.

Z wyrazami szacunku,

Elżbieta Jaskulska

p.o. Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Archeologii UW