Plan zajęć 2020/21 – studia licencjackie dzienne I rok (nowy program)

Zajęcia kursowe I roku st. licencjackich (NOWY program)

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem


I semestr roku akad. 2020/21

Ze względu na sytuację epidemiczną, zgodnie z Zarządzeniem Rektora prof. dr hab. Alojzego Nowaka, wszystkie zajęcia odbywają się w trybie zdalnym do odwołania.


I.1 Wprowadzenie do archeologii – wykład, 30h – 1 grupa

D. Błaszczyk (30h) – pon. 15.00–16.30, zajęcia realizowane online

I.2. Warsztat badawczy archeologa – ćwiczenia, 30h – 4 grupy

Gr. I – K. Blusiewicz (30h) – czw. 15.00–16.30, s. 1.18
Gr. II – T. Waliszewski (30h) – pt. 9.45–11.15, s. 2.12
Gr. III – W. Gumiński (30h) – wt. 11.30–13.00, s. 2.09
Gr. IV – A. Brzóska (30h) – pt. 11.30–13.00, s. 2.12

I. 3. Człowiek w pradziejach – konwersatorium, 30h – 4 grupy

Gr. I – M. Białowarczuk (10h) / M. Kot (10h) / S. Domaradzka (10h) – wt. 9.45–11.15, s. 2.09
Gr. II – M. Białowarczuk (10h) / M. Kot (10h) / S. Domaradzka (10h) – pt. 11.30–13.00, s. 1.18
Gr. III – M. Białowarczuk (10h) / K. Pyżewicz (10h) / S. Domaradzka (10h) – pon. 11.30–13.00, s. 1.18
Gr. IV – M. Białowarczuk (10h) / K. Pyżewicz (10h) / S. Domaradzka (10h) – wt. 13.15–14.45, s. 2.09

I. 4. Cywilizacje Bliskiego Wschodu, Egiptu i Nubii – konwersatorium, 30h – 4 grupy

Gr. I – B. Kaim (20h) / Ł. Jarmużek (10h) – śr. 9.45–11.15, s. 2.09
Gr. II – K. Jakubiak (30h) – śr. 11.30–13.00, s. 2.09
Gr. III – B. Kaim (20h) / Ł. Jarmużek (10h) – śr. 13.15–14.45, s. 2.09
Gr. IV – M. Wagner (30h) – śr. 15.00–16.30, s. 2.09

I. 5. Człowiek i środowisko – konwersatorium, 30h – 4 grupy

Gr. I – M. Przeździecki (10h) / W. Więckowski (10h) / J. Piątkowska-Małecka (10h) – śr. 13.15–14.45, s. 2.12
Gr. II – M. Przeździecki (10h) / W. Więckowski (10h) / J. Piątkowska-Małecka (10h) – czw. 11.30–13.00, s. 2.12
Gr. III – M. Przeździecki (10h) / W. Więckowski (10h) / J. Piątkowska-Małecka (10h) – śr. 15.00–16.30, s. 2.12
Gr. IV – M. Przeździecki (10h) / W. Więckowski (10h) / J. Piątkowska-Małecka (10h) – czw. 9.45–11.15, s. 2.12

I. 6. Praca zespołowa – konwersatorium, 30h – 4 grupy

Gr. I – M. Wagner (30h) – czw. 13.15–14.45, s. 2.09
Gr. II – M. Wagner (30h) – śr. 16.45–18.15, s. 2.09
Gr. III – M. Białowarczuk (30h) – czw. 13.15–14.45, s. 2.12
Gr. IV – P. Jaworski (30h) – pon. 16.45–18.15, s. 2.12

I. 7. Źródła wiedzy o przeszłości – konwersatorium, 30h – 4 grupy

Gr. I – M. Łuszczewska (30h) –śr. 11.30–13.00, s. 2.12
Gr. II – M. Łuszczewska (30h) – czw. 15.00–16.30, s. 2.09
Gr. III – T. Waliszewski (30h) – czw. 15.00–16.30, s. 2.12
Gr. IV – E. Łukaszewicz (30h) – pt. 9.45–11.15, s. 2.06

I. 8. Bezpieczeństwo i higiena pracy – ćwiczenia, 4h – 1 grupa

B. Kontny (30h) – wt. 8.00–9.30, , zajęcia realizowane online

1.10. Wykład Ogólnouniwersytecki (OGUN) – wykład, 30h – do wyboru z listy

1.11. Wykład Ogólnoinstytutowy (OGIN) – wykład, 30h – do wyboru z listy

1.12. Język nowożytny – lektorat, 60h – do wyboru z listy

1.13 Wychowanie fizyczne – ćwiczenia, 30h – do wyboru z listy


II semestr

UWAGA! Ze względu na sytuację epidemiczną plan zajęć w semestrze letnim zostanie przedstawiony w późniejszym terminie. Przedmioty realizowane w semestrze letnim są przedstawione w Programie Studiów Licencjackich

 

Informacja o ćwiczeniach wykopaliskowych w roku akad. 2020/21 będzie podana najwcześniej na wiosnę 2021 r. W związku z pandemią większość wykopalisk jest odwołana, a zaliczenie ćwiczeń terenowych jest przesuwane na kolejny rok akademicki.

W związku z pandemią większość powierzchniówek w roku akad. 2020/21 jest odwołana, a zaliczenie ćwiczeń terenowych jest przesuwane na kolejny rok akademicki