Plan zajęć 2019/20 – studia licencjackie dzienne II rok (STARY program)

Zajęcia kursowe II roku st. licencjackich (stary program)

Opis starego programu studiów licencjackich

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem

1–7. Bloki programowe

Bloki programowe składają się z wykładu (60h; egz; 3 ECTS), ćwiczeń (60h; zal; 5 ECTS) oraz w przypadku bloków archeologicznych — zajęć pomocniczych (60h; egz; 4 ECTS). Student zobowiązany jest do wybrania co najmniej dwóch bloków archeologicznych, przy czym tylko w przypadku bloku głównego musi zaliczyć zajęcia pomocnicze. Blok pomocniczy może zostać wybrany tylko jako 3 blok, są to bloki, w ramach których nie można pisać pracy licencjackiej na III r. st. licencjackich.
Schemat zaliczeń wygląda więc następująco:

Blok I GŁÓWNY:

   • wykład (60h; egz)
   • ćwiczenia (60h; zal)
   • zajęcia pomocnicze (60h; egz)

Blok II i III:

   • wykład (60h; egz)
   • ćwiczenia (60h; zal)

Lista bloków programowych II rok

8. Muzealnictwo, konserwatorstwo, popularyzacja archeologii

   1. Wykład:  R. Chowaniec, 30 h, egz – sem. let. – pt. 9.45-11.15, s. 2.09
   2. Ćwiczenia: —, 30 h, zal – sem. let. – 3 grupy

9. Techniki zdobywania i przetwarzania informacji

   1. Ćwiczenia: W. Małkowski / M. Sobczyk / E. Łukaszewicz, 30 h, zal, sem. zimowy
     • Gr. I – pt. 9.45-11.15, s. 1.11
     • Gr. II – pt. 11.30-13.00, s. 1.11
     • Gr. III – pt. 13.15-14.45, s. 1.11

10. Fotografia i rysunek zabytków

   1. Ćwiczenia, 30 h, zal – 4 grupy, termin rozpoczęcia zajęć będzie podany w październiku.

Wykład z fotografii w ramach zajęć „Fotografia i rysunek zabytków” będzie się odbywał (do wyboru w semestrze zimowym lub letnim) w poniedziałek 16.45-18.15, s. 2.09 – prowadzący dr M. Bogacki. Ćwiczenia z fotografii – po podziale na mniejsze grupy odbywać się będzie w pracowni fotograficznej, podział na grupy na pierwszym wykładzie

Grupa Termin zajęć I semestr II semestr
I Śr. 15.00–16.30, s. 1.09 Rysunek ceramiki
(E. Łukaszewicz)
Fotografia zabytków
(M. Bogacki)
Rysunek krzemienia
(K. Januszek)
II Pon. 15.00–16.30, s. 1.10 Rysunek ceramiki
(A. Szela)
Fotografia zabytków
(M. Bogacki)
Rysunek krzemienia
(K. Januszek)
III Pt. 9.45–11.15, s. 1.18 Fotografia zabytków
(M. Bogacki)
Rysunek krzemienia
(K. Januszek)
Rysunek ceramiki
(P. Szymański)
IV Pt. 11.30–13.00, s. 1.18 Fotografia zabytków
(M. Bogacki)
Rysunek krzemienia
(K. Januszek)
Rysunek ceramiki
(P. Szymański)

11. Łacina

   1. Lektorat: T. Płóciennik, 60 h, zal – 3 grupy
     • Grupa I: pon. 15.00-16.30, s. 2.12
     • Grupa II: śr. 18.30-20.00, s. 1.18
     • Grupa III: wt. 13.15-14.45, s. 1.09

12. Język nowożytny

Na II roku studenci rozpoczynają naukę języków nowożytnych. Studenci w trakcie całych studiów winni wykazać się znajomością (potwierdzoną zdanym egzaminem) przynajmniej 1 języka nowożytnego co najmniej na poziomie B2. W ramach zajęć prowadzonych w Instytucie Archeologii proponowane są kursy j. angielskiego na dwóch poziomach zaawansowania. Lektoraty oraz egzaminy innych języków są organizowane przez Szkołę Języków Obcych, Centrum Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych, Wydział Neofilologii oraz Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Bliskowschodnich i dostępne w ramach rejestracji żetonowej. Bliższe informacje dostępne są na stronie Szkoły Języków Obcych UW.

   1. Lektorat: Kinga Kasperczak, 60 h, zal
     • poziom B1: czw. 9.45-11.15, s. 1.10 i pt. 9.45-11.15, s. 1.10
     • poziom B2: czw. 11.30-13.15, s. 1.10 i pt. 11.30-13.00, s. 1.10

13. Wykład Ogólnouniwersytecki (OGUN)

   1. wykład, 60h, egz – do wyboru z listy

14. Wychowanie fizyczne

   1. ćwiczenia, 60h, zal – do wyboru z listy

15. Ćwiczenia powierzchniowe

Program studiów archeologicznych nakłada na wszystkich studentów obowiązek realizacji 1 tygodnia (5 dni roboczych, tj. 30 h) badań powierzchniowych na II roku studiów licencjackich. Ćwiczenia powierzchniowe kończą się zaliczeniem na ocenę. Szczegółowe zasady organizacji ćwiczeń powierzchniowych.

   1. ćwiczenia, 30h, zal

16. Praktyki terenowe – ćwiczenia, zal, 150h

Letnie ćwiczenia wykopaliskowe są ważnym elementem programu studiów archeologicznych. Ćwiczenia wykopaliskowe kończą się zaliczeniem na ocenę. Minimalny wymiar dla każdego studenta, niezależnie od specjalności to 450 godz. (3 miesiące) ćwiczeń wykopaliskowych realizowanych obowiązkowo na studiach licencjackich. Przed końcem semestru letniego, najlepiej z dużym wyprzedzeniem, studenci powinni sprawdzić informacje odnośnie ćwiczeń wykopaliskowych i pobrać specjalną kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń winni uzyskać zaliczenie na stopień od osób prowadzących wykopaliska. Ocena wpisywana jest na kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wypełnione karty ćwiczeń wykopaliskowych należy składać w sekretariacie IA UW.

Szczegółowe informacje dotyczące ćwiczeń wykopaliskowych znajdują się w Zasadach odbywania praktyk w formie ćwiczeń terenowych w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.