Plan zajęć 2020/21 – studia licencjackie dzienne III rok

Zajęcia kursowe III roku st. licencjackich (stary program)

Opis starego programu studiów licencjackich

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem

Rok akad. 2020/2021

Ze względu na sytuację epidemiczną, zgodnie z Zarządzeniem Rektora prof. dr hab. Alojzego Nowaka, wszystkie zajęcia odbywają się w trybie zdalnym do odwołania.

1–3. Proseminarium

Studenci kontynuują naukę w obrębie trzech wybranych w roku poprzednim bloków, wybierając jedno proseminarium (60; zal; 4 ECTS) z dostępnych w ramach każdego bloku. Jedna ze studiowanych specjalności kończy się egzaminem licencjackim połączonym z obroną pracy licencjackiej. Licencjat może być uzyskany w każdym ze studiowanych bloków archeologicznych — oprócz bloków pomocniczych. Na początku III roku student musi dokonać wyboru bloku licencjackiego (głównego). W ramach bloku pomocniczego (na który student uczęszczał podczas studiów I stopnia (licencjackich), możliwe jest natomiast napisanie pracy magisterskiej w toku studiów II stopnia (magisterskich).

Lista proseminariów III rok

4. Nauki o środowisku

  • Konwersatorium:  J. Piątkowska-Małecka, 60 h, egz – pon. 13.15-14.45, s. 2.10

5. Przedmiot ogólnohumanistyczny: Etnografia

  • Wykład: W. Wróblewski, 60h, sem. zim. – pt. 11.30-14.45, s. 2.09

6. Zajęcia kierunkowe

Zajęcia kierunkowe należy wybrać z listy zajęć. Obejmuje ona zróżnicowane wykłady, konwersatoria, zajęcia laboratoryjne, numizmatykę, epigrafikę i inne nauki pomocnicze, objazdy, ćwiczenia muzealne, zajęcia komputerowe oraz lektoraty języków starożytnych. Łącznie na III roku studiów I stopnia (licencjackich) należy zrealizować 210 h zajęć kierunkowych. Wszystkie zajęcia winny kończyć się zaliczeniami na stopień.

  • ćwiczenia, 7 × 30h

Lista zajęć kierunkowych

11. Język starożytny w warsztacie archeologa

W ramach nauki języka starożytnego na III r. studiów licencjackich student może kontynuować naukę łaciny lub też wybrać inny język starożytny zgodny z profilem głównego proseminarium.

Lista lektoratów języków starożytnych:

    • Język egipski dla początkujących: M. Barwik, 60h, zal – pt. 9.45-11.15, s. 2.11
    • Łacina kontynuacja: T. Płóciennik, 60h, zal– pon. 16.45 – 18.15, s. 2.06
    • Greka dla początkujących: T. Płóciennik, 60h, zal– wt. 15.00–16.30, s. 1.09

12. Język nowożytny

Na III roku studenci kontynuują naukę języków nowożytnych, na podobnych zasadach jak na II roku. Obowiązkowy egzamin na poziomie B2 wraz z punktacją rozliczane są na III roku studiów I stopnia (licencjackich). Lektoraty oraz egzaminy innych języków są organizowane przez Szkołę Języków Obcych, Centrum Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych, Wydział Neofilologii oraz Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Bliskowschodnich i dostępne w ramach rejestracji żetonowej. Bliższe informacje dostępne są na stronie Szkoły Języków Obcych UW.

13. Wykład ogólnoinstytutowy (OGIN)

Wykład należy wybrać z listy wykładów ogólnoinstytutowych.

   1. Wykład, 60h, egz

Lista wykładów ogólnoinstytutowych

14. Praca Licencjacka

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania i sposobów oceniania prac licencjackich oraz organizacji obrony pracy licencjackiej

 

Informacja o ćwiczeniach wykopaliskowych w roku akad. 2020/21 będzie podana najwcześniej na wiosnę 2021 r. W związku z pandemią większość wykopalisk jest odwołana, a zaliczenie ćwiczeń terenowych jest przesuwane na kolejny rok akademicki.

W związku z pandemią większość powierzchniówek w roku akad. 2020/21 jest odwołana, a zaliczenie ćwiczeń terenowych jest przesuwane na kolejny rok akademicki. Istnieje również możliwość realizacji ekwiwalentu ćwiczeń terenowych. Informacje w tej sprawie będą podane do końca roku 2020.

UWAGA!

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia magisterskie znajdują się na stronie Komisji Rekrutacyjnej i w systemie IRK.