Plan zajęć ZIP

Wykaz zajęć I i II roku studiów magisterskich prowadzonych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju UW (ZIP)

Zajęcia w trybie modułowym:

Przygotowanie pracy dyplomowej w otoczeniu społeczno-gospodarczym – on-line; W. Więckowski; 10 godz.; zakończenie kursu 25 kwietnia.

I moduł – 8.03-18.03
II moduł – 31.03-31.03
III moduł – 4.04-18.04

poniedziałek

08:00 9:30 Archeologia i numizmatyka Grecji i Rzymu P. Dyczek, R. Ciołek 60 Seminarium magisterskie 2.06
09:45 11:15 Antyczne Bałkany (konwersatorium) R. Ciołek 30 Zajęcia pomocnicze 2.06
Architektura i budownictwo w archeologii średniowiecza M. Starski 30 Konwersatoria z profili tematycznych 2.07
Bioarcheologia i archeologia epoki kamienia A. Sołtysiak, J. Piątkowska-Małecka, K. Szymczak 60 Seminarium magisterskie 2.09A
11:30 13:00 Środowisko przyrodnicze a życie w mieście średniowiecznym A. Mueller-Bieniek 30 Konwersatoria z profili tematycznych 2.06A
13:15 14:45 Archeologia protohistoryczna P. Dyczek 30 Seminarium doktoranckie 2.06A
Marketing i zarządzanie w archeologii gr. 1 A. Byszewska, A. Oniszczuk, M. Sabaciński 30 2.09
Marketing i zarządzanie w archeologii gr. 2 A. Byszewska, A. Oniszczuk, M. Sabaciński 30 1.18
15:00 16:30 Bazy danych w archeologii: Laboratorium z analizy danych R. Fetner 30 Konwersatoria z profili tematycznych 1.11
Egipt od faraonów do panowania rzymskiego A. Łukaszewicz 60 Seminarium magisterskie 2.09A
Rzymscy architekci i ich dzieła. Teoria i praktyka z perspektywy archeologa R. Karasiewicz-Szczypiorski 30 Wykład monograficzny 1.18
Zwierzęta w ikonografii J. Wołoszyn 30 Konwersatoria z profili tematycznych 2.07
16:45 18:15 Archeologia Ameryk i Oceanii M. Ziółkowski, M. Giersz 30 Seminarium magisterskie 1.09
Papirologia i epigrafika A. Łajtar, T. Derda 60 Seminarium magisterskie 1.18
18:30 20:00 Archeologia Dalekiego Wschodu i wybrzeży Pacyfiku M. Ziółkowski, M. Żuchowska 60 Seminarium magisterskie 1.09

wtorek

09:45 11:15 Północ i wschód Barbaricum. Skandynawia, wschodnie pobrzeże Bałtyku i wnętrze Europy w okresie wpływów rzymskich i okresie wędrówek ludów W. Nowakowski 60 Wykład monograficzny 2.07
Tradycje antyku w sztuce europejskiej J. Miziołek 60 Seminarium magisterskie 2.07A
11:30 13:00 Archeozoologia w praktyce cz. II A. Gręzak 30 Konwersatoria z profili tematycznych 2.07
Integracja danych cyfrowych z zastosowaniem systemów GIS w archeologii K. Misiewicz 30 Konwersatoria z profili tematycznych 1.11
Kultura średniowiecznej Nubii D. Zielińska 30 Zajęcia pomocnicze 2.07A
Sztuka antyczna w źródłach literackich* J. Żelazowski 30 Translatorium 2.06
13:15 14:45 Podstawy archeologii wirtualnej K. Misiewicz 60 Wykład monograficzny 1.11
Władza, wojna, wymiana. Celtowie i Germanie w ostatnich wiekach przed Chr. A. Maciałowicz 30 Konwersatoria z profili tematycznych 2.07
15:00 16:30 Archeologiczne szczątki ludzkie w muzeach. Aspekty prawne, etyczne i wystawiennicze E. Jastrzębska 30 Zajęcia pomocnicze 2.06A
Bogowie, zięby i uczeni – powstanie człowieka. Krytyczna analiza teorii i tekstów A. Grzegorska, N. Gryczewska 30 Konwersatoria z profili tematycznych 2.07
Germanie i Bałtowie w starożytności A. Cieśliński, B. Kontny, P. Szymański 60 Seminarium magisterskie 2.09
Metody nieinwazyjne w terenowej praktyce archeologicznej K. Misiewicz 60 Seminarium magisterskie 1.11
Starożytny Bliski Wschód B. Kaim, D. Ławecka 60 Seminarium magisterskie 2.11
16:45 18:15 Archeologia Egiptu i Nubii D. Zielińska, M. Barwik, S. Rzepka 60 Seminarium magisterskie 1.18
Cognitive archaeology/Archaeology of mind* J. Wołoszyn 30 Translatorium 2.06A
Łacina średniowieczna z elementami paleografii łacińskiej T. Płóciennik 30 Konwersatoria z profili tematycznych 2.12

środa

09:45 11:15 Archeologia prowincji rzymskich A. Tomas, M. Olszewski, R. Karasiewicz-Szczypiorski 60 Seminarium magisterskie 2.06A
Archeologia wczesnego średniowiecza T. Nowakiewicz 60 Seminarium magisterskie 2.11
Zajęcia wdrożeniowe, 1 gr. 2 D. Manasterski 30 Zajęcia wdrożeniowe 2.12
11:30 13:00 Środowisko przyrodnicze w czwartorzędzie – kurs ON-LINE A. Mueller-Bieniek 30 Konwersatoria z profili tematycznych 2.09A
11:30 13:00 Archeologia neolitu i wczesnej epoki brązu D. Manasterski 60 Seminarium magisterskie 0.30
Archeologia obrazu (relief, fresk, mozaika) okresu rzymskiego M. Olszewski 60 Wykład monograficzny 2.06
Zajęcia wdrożeniowe, 1 gr. 3 M. Sobczyk 30 Zajęcia wdrożeniowe 1.09
13:15 14:45 „Niżowe” społeczności Europy środkowo-wschodniej w eneolicie i wczesnej epoce brązu D. Manasterski 30 Wykład monograficzny 2.06A
Zajęcia wdrożeniowe, 1 gr. 4 K. Jakubiak 30 Zajęcia wdrożeniowe 2.06
15:00 16:30 Marketing i zarządzanie w archeologii gr. 3 A. Byszewska, A. Oniszczuk, M. Sabaciński 30 2.07
Podstawy konserwacji dla archeologów J. Burdajewicz 30 Konwersatoria z profili tematycznych 2.09
16:45 18:15 Między Starym a Nowym Światem: szlaki morskie i ich zaplecze – Ocean Indyjski E. Smagur 30 Konwersatoria z profili tematycznych 1.18
Wierzenia i duchowość społeczności pradziejowych w Europie A. Klecha 30 Konwersatoria z profili tematycznych 2.06A
Zajęcia wdrożeniowe, 1 gr. 1 D. Szeląg 30 Zajęcia wdrożeniowe 2.12

czwartek

08:00 9:30 Zajęcia wdrożeniowe, 2 gr. 2 T. Waliszewski 30 Zajęcia wdrożeniowe 2.12
09:45 11:15 Archeologia i numizmatyka antyczna między Morzem Śródziemnym a Skandynawią A. Bursche, R. Ciołek 60 Seminarium magisterskie 2.06
Rzym i barbarzyńcy w ikonografii (wraz z objazdem naukowym do Rzymu) A. Bursche 60 Zajęcia pomocnicze 2.07
11:30 13:00 Analiza danych w GIS – ćwiczenia J. Chyla 30 Konwersatoria z profili tematycznych 1.11
Archeologia Grecji K. Lewartowski 60 Seminarium magisterskie 2.07A
Archeologia późnego średniowiecza J. Kruppe 60 Seminarium magisterskie 2.10
lconographical Dictionary of Roman Lamps L. Chrzanovski 30 Konwersatoria z profili tematycznych 2.11
Moneta jako źródło archeologiczne (źródłoznawstwo archeologiczne) P. Jaworski 30 Konwersatoria z profili tematycznych 2.06A
13:15 14:45 Grobowiec Tutanchamona – stulecie badań M. Barwik 60 Wykład monograficzny 1.18
Pogranicze Polski i Białorusi w epoce żelaza i wczesnym średniowieczu + Objazd A. Cieśliński, S. Wadyl 60 Zajęcia pomocnicze 2.07
Północna Mezopotamia od Aleksandra do Arabów K. Jakubiak 30 Wykład monograficzny 2.12
Rzym i świat śródziemnomorski M. Rekowska, P. Jaworski, T. Waliszewski 60 Seminarium magisterskie 2.07A
Warsztat dokumentacji cyfrowej W. Małkowski 30 Konwersatoria z profili tematycznych 1.11
Workshops on lychnology L. Chrzanovski 30 Konwersatoria z profili tematycznych 2.11
15:00 16:30 Archeologia Bliskiego Wschodu D. Szeląg, K. Jakubiak 60 Seminarium magisterskie 2.07A
Metody badań osadniczych S. Wadyl 30 Konwersatoria z profili tematycznych 2.06
Sztuka Egiptu faraońskiego S. Rzepka 30 Zajęcia pomocnicze 2.09
16:45 18:15 „Household archaeology” – dom i jego mieszkańcy na Bliskim Wschodzie A. Smogorzewska 30 Konwersatoria z profili tematycznych 2.11
Historia rzeźby grecko-rzymskiej J. Żelazowski 60 Wykład monograficzny 2.12
18:30 20:00 Ikonografia kultur Ameryki Południowej J. Wołoszyn 30 Wykład monograficzny 1.09

piątek

09:45 11:15 GIS dla archeologów K. Misiewicz 30 Konwersatoria z profili tematycznych 1.18
Numizmatyka (Humanistyczny warsztat badawczy archeologa) R. Ciołek 30 Konwersatoria z profili tematycznych 2.06A
Zajęcia wdrożeniowe, 2 gr. 1 M. Łuszczewska 30 Zajęcia wdrożeniowe 1.09
11:30 13:00 Archeologia podwodna B. Kontny, I. Modrzewska-Pianetti 60 Seminarium magisterskie 2.06
13:15 14:45 Archeologia – spojrzenie z ukosa. Kino, literatura i filozofia w dyskursie archeologicznym A. Dzbyński 30 MGR_przedmiot ogólnohumanistyczny 2.10
15:00 16:30 Ciało i ruch w archeologii: współczesne badania nad dawnymi sztukami walki M. Talaga 30 Zajęcia pomocnicze 1.09
Latin epigraphy in English – ZIP F. Matei Popescu 30 Translatorium 1.18

Zintegrowany Program Rozwoju