Początek zajęć

Przypominamy o konieczności poinformowania sekretariatu o planowanych odwołaniach zajęć na początku roku akademickiego, ew. o datach rozpoczęcia zajęć. W wypadku zorganizowania zastępstwa prosimy także o wiadomość. Na podstawie informacji zostanie sporządzony zborczy wykaz zajęć rozpoczynających się z opóźnieniem.

Dyrekcja