Pogrzeb Profesora Romualda Schilda

Informujemy, że pogrzeb prof. dr hab. Romualda Schilda odbędzie się
dnia 6 grudnia na Powązkach Wojskowych.
Msza św. kościele pw. św. Jozafata o godzinie 11.00.