Pracownia Badań Nieinwazyjnych

Badania Geofizyczne
Badania geofizyczne w Ptolemais w Libii, fot. Miron Bogacki

adres:
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, pokój 3.16, telefon +48 22 55 22 816

kierownik pracowni:

pracownicy:
dr Ewa Łukaszewicz
e-mail: emarczak@uw.edu.pl

dr Miron Bogacki
e-mail: miron.bogacki@uw.edu.pl

mgr Wiesław Małkowski
e-mail: wmalkowski@uw.edu.pl

informacje o pracowni:
Pracownia powstała w 2021 roku pracownia jest kontynuacją Zakład Badań Nieinwazyjnych. Zajmuje się ogólnie rozumianą prospekcją archeologiczną z zastosowaniem metod nieniszczących – pomiarów geofizycznych (geoelektrycznych, magnetycznych, elektromagnetycznych i sejsmicznych), analizą i opracowaniem zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych, ale także danych z lotniczego skanowania Laserowego i LIDAR z możliwością przetworzenia ich do postaci ortofotomapy i 3-wymiarowego modelu mikro reliefu rzeźby powierzchni gruntu. Oddzielnymi zagadnieniami są sposoby pozyskiwania i opracowania danych z prospekcji archeologicznych i integracji danych zorientowanych przestrzennie między innymi w zastosowaniem systemów GIS.
Pracownia dysponuje aparaturą do badań elektrooporowych – systemami ADA, zestawem do tomografii elektrooporowej ABEM Terrameter LS2, magnetometrami cezowymi Geometrics 858G zintegrowanymi z urządzeniami GPS RTK.
W ramach współpracy z Zakładem Hydrogeologii i geofizyki inżynierskiej Wydziału Geologii UW wykonujemy badania stanowisk archeologicznych z zastosowaniem metod elektromagnetycznych (radar Mala HD) oraz mikrosejsmiki refrakcyjnej.

granty:
Pracownicy Zakładu uczestniczą jako główni wykonawcy w większości grantów realizowanych w Instytucie obecnie:
– Tomasz Derda Czy Marea to Marea? Rzymski ośrodek przemysłowy i wielkie miasto bizantyńskie w regionie Mareotis (koło Aleksandrii)
– Roksana Chowaniec Na rubieżach Syrakuz. Multidyscyplinarne studia nad starożytnym ośrodkiem Akrai/Acrae, południowo-wschodnia Sycylia, Włochy
– Marcin Matera Hellenistyczna zabudowa Tanais – fortyfikacje i przyległy teren miejski. Kontynuacja badań.

badania archeologiczne:
Nasi pracownicy uczestniczą w wielu badaniach archeologicznych na terenie Polski i za granicą. Niektóre z nich zaprezentowane są poniżej:

Ptolemais – Libia