Praktyki wykopaliskowe w Marei (Egipt)

Marea to miasto nad jeziorem Marjut w pobliżu Aleksandrii. Była zasiedlona między końcem IV w. p.n.e. a VIII w. n.e. W przyszłym sezonie wykopaliskowym zamierzamy odsłonić datowane na okres wczesnobizantyński zabudowania portowe, budynki publiczne, domy i grobowiec.

termin: wrzesień, październik, listopad 2020 (możliwość zaliczenia maksymalnie 5-6 tygodni praktyk)

Informacje i zapisy na stronie facebookowej misji: https://www.facebook.com/pg/Marea-Archaeological-Project-673525879675667.