program PROM – międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego przesyła poniższą informację :

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła konkurs wniosków w ramach programu PROM – międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej.

Szczegółowe informacje o programie są dostępne na stronie internetowej NAWA.

W związku z tym, że uczelnia może złożyć tylko jeden projekt do NAWA, Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza konkurs wewnętrzny.

Jednostki UW zainteresowane udziałem w konkursie zapraszamy do przesyłania zgłoszeń mailowo (skan):

–        na adres katarzyna.kozdra@adm.uw.edu.pl;

–        w terminie do 01.04.2019 r., do godz. 15.00.

W przypadku otrzymania więcej niż jednego zgłoszenia projekty zostaną ocenione przez Komisję Konkursową.