Prośba o zgłaszanie zmian do programu – formularz

Szanowni Państwo!

Po ponad półtora roku od wprowadzenia nowego programu na kierunkach archeologia i Archaeology (Studies in English) nadszedł najwyższy czas na podsumowywanie doświadczeń i podjęcie działań mających na celu doskonalenie kształcenia w zakresie archeologii. Konfrontacja założeń teoretycznych ogłoszonego programu z praktyką, szczególnie w związku z wyzwaniami, jakie postawiło przed nami przejście na nauczanie zdalne dowiodła konieczności poprawek i zmian. Niektórzy uczestnicy procesu dydaktycznego (zarówno wykładowcy, jak i studenci, a do pewnego stopnia również pracownicy pionu administracyjnego) zgłaszali już swoje uwagi, a co cenniejsze również propozycje rozwiązań zaobserwowanych problemów, z których część wdrożona zostanie w nadchodzącym roku akademickim. Obecnie naszym celem jest przygotowanie kompleksowych poprawek do programu na bazie Państwa wskazówek.  W związku z tym chcielibyśmy w miarę możliwości ujednolicić i usprawnić proces zgłaszania propozycji. W tym celu opracowany został formularz Google’a pozwalający na zbieranie uwag do programu (osobny skierowany do wykładowców i kadry administracyjnej i dwa skierowane do studentów – w języku polskim i w języku angielskim). Liczymy na to, że taka forma zbierania informacji spotka się z przychylnym przyjęciem przez Państwa, nam natomiast pozwoli na uporządkowanie napływających propozycji. Mamy nadzieję na owocną współpracę we wspólnym opracowaniu zmian, które pozwolą nam udoskonalić proces kształcenia w dyscyplinie archeologia.

Wszelkie zmiany programowe wymagają dyskusji i  akceptacji władz uniwersyteckich zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Dlatego bardzo prosimy o przesyłanie propozycji do 16. maja bieżącego roku.

Z wyrazami szacunku,

 

W imieniu Rady Dydaktycznej dla kierunków archeologia i Archaeology (Studies in English)

Karolina Blusiewicz

Elżbieta Jaskulska

 

Link do formularza dla wykładowców i pracowników administracji:

https://forms.gle/kaLvsyfy2s9gfPuu9

Link do formularza dla studentów (formularz polskojęzyczny):

https://forms.gle/LsA6f1MNwb2FttK1A

Link do formularza dla studentów (formularz anglojęzyczny):

https://forms.gle/tY2eYXmzHarbnhXA7