Przedstawiciele doktorantów w Kolegium Elektorów Wydziału Archeologii

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów UW ogłosiła dziś wyniki wyborów przedstawicieli doktorantów w Kolegium Elektorów Wydziału Archeologii. Wybrani zostali:

Aleksandra GRZEGORSKA

Jan KŁAPUT

Adrianna MADEJ

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr hab. Sławomir Rzepka