Ranking kierunków studiów PERSPEKTYWY 2021

Według rankingu PERSPEKTYW kierunek Archeologia prowadzony na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego jest najlepszy w Polsce!!!
“Badania na światowym poziomie i aktywny udział w globalnym naukowym networkingu, doskonała kadra, wysoki poziom dydaktyki i umiędzynarodowienia, współpraca z biznesem, troska o realizację społecznej misji uczelni, zapewnienie dobrych perspektyw zatrudnienia absolwentów – tego oczekują od uczelni jej studenci i absolwenci, a także jej partnerzy i otoczenie społeczno-gospodarcze.” www.2021.ranking.perspektywy.pl