Granty – informacje podstawowe

Kontakt w sprawie wniosków grantowych:

dr Katarzyna Radziwiłko

tel. 48 225522802

email: k.radziwilko@uw.edu.pl

– wnioski krajowe: Biuro Obsługi Badań

– wnioski zagraniczne: Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych

Informacja o grantach wewnętrznych UW

UWAGA: w niektórych wnioskach (np. do programów Ministra Kultury obowiązują limity wniosków z danej jednostki tj. UW)

– dokumenty niezbędne w przypadku projektów międzynarodowych