Wynagrodzenia i dodatki

Na stronie Biura Spraw Pracowniczych dostępne są druki dotyczące zatrudnienia, dodatków (zadaniowych, funkcyjnych), wynagrodzenia uzupełniającego, wprowadzenia zmian do danych osobowych, itp.

Link do strony BSP: http://bsp.strony.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/

Kontakt: http://bsp.strony.uw.edu.pl/bsp/sekcje-w-biurze-spraw-pracowniczych/

 

Świadczenia socjalne – informacja na stronie Biura Spraw Socjalnych

– dofinansowanie wczasów pod gruszą, dofinansowanie świąt, itp.