Zakupy

ZAKUPY

ZARZĄDZENIE NR 294 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane oraz organizowania konkursów [Treść zarządzenia] [zmiany] załącznik – wersja edytowalna Traci moc zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2014 r.

Dostawy artykułów papierniczych

[Pismo] [Formularz zamówienia – wersja edytowalna] [Formularz zamówienia]

Dostawy papieru ekologicznego

Dostawy artykułów biurowych

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek (tonery)

Ujednolicony druk zamówienia na sprzęt komputerowy