Serie do 2017 roku

Do nabycia w Bibliotece IA UW (pok. 1.16):


Światowit Supplement Series A: Antiquity

vol. IV – Iwona Modrzewska-Pianetti, Sulla storia della laguna di Venezia nell’ Antichita

Warszawa 2000

ISBN 83-87496-25-1

cena: 8 zł


vol. VII – Jerzy Żelazowski, „Honos bigae”. Le statue onorarie romane su biga

Warszawa 2001

ISBN 93-87496-32-4

cena: 10 zł


vol. IX – Monika Rekowska-Ruszkowska, Le monde antique occidental dans les recist de voyageurs polonais (XVIIe-XIXe siecles)

Warszawa 2002

ISBN 83-87496-69-3

ISSN 1642-4956

Cena: 10 zł


vol. X – Barbara Kaim, Architektura starożytnej Baktrii w okresie kuszańskim

Warszawa 2002

ISBN 83-87496-64-2

ISSN 1642-4956

Cena: 10 zł


vol. XI – Krzysztof Jakubiak, The development of defence system of Eastern Anatolia (the Armenian Upland) from the beginning of the Kingdom of Urartu to the end of Antiquity

Warszawa 2003

ISBN 83-919221-4-6

Cena: 10 zł


vol. XII – Monika Rekowska, W poszukiwaniu antycznej Cyrenajki… 200 lat badań na tle rozwoju zainteresowań archeologią w Europie (1706-1911)

Warszawa 2013

ISBN 978-83-61376-69-9

ISSN 1642-4956

Cena: 45 zł


vol. XIII – Krzysztof Jakubiak, Sacral Landscape in Hatra

Warszawa 2014

ISBN 978-83-61376-89-7

ISSN 1642-4956

Cena: 15 zł


vol. XIV – Tomasz Scholl, Miasta bosporańskie od wieku VI po połowę I wieku p.n.e.

Warszawa 2014

ISBN 978-83-61376-10-1

ISSN 1642-4956

Cena: 45 zł


vol. XV – Radosław Karasiewicz-Szczypiorski, Forty i posterunki rzymskie w Scytii i Taurydzie w okresie pryncypatu

Warszawa 2015

ISBN 978-83-61376-38-5

ISSN 1642-4956

Cena: 50 zł


 

Światowit Supplement Series B: Barbaricum

ISSN 1231-1499

 

vol. VIII – Jerzy Okulicz-Kozaryn, Bartosz Kontny (red.)

Warszawa 2009

Cena: 40 zł


vol. X – Bartosz Kontny (red.)

Warszawa 2014

Cena: 45 zł


vol. XI – “Ubi tribus faucibus fluenta Vistulae fluminis ebibuntur”. Jerzy Okulicz-Kozaryn in memoriam, Bartosz Kontny (red.)

Warszawa 2015

Cena: 100 zł


 

Światowit Supplement Series C: Pontica et Caucasica

 

vol. I – The Crimea and the Northern Black Sea Coast in Archaeological Research 1956-2013, pod red. M. Matery i R. Karasiewicz-Szczypiorskiego

Warszawa 2017

Cena: 70 zł


 

Światowit Supplement Series H: Anthropology

 

vol. I – Karol Piasecki, Estructura antropologica del Peru prehispanico

Warszawa 1999

ISBN 83-87496-10-3

Cena: 8 zł


 

Światowit Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages

 

vol. II – Central Asia – Prehistoric Studies, vol. I

Karol Szymczak (red.), Kuturbulak Revisited. A Middle Palaeolithic Site in Zeravshan River Valley, Uzbekistan

Warszawa 2000

ISBN 83-87496-27-8

Cena: 15 zł


vol. III – Alicja Lasota-Moskalewska, Muhiddin M. Hudjanazarov, Petroglyphs of mammals in the Sarmissaj Gorge, Uzbek Republic. Archaeozoological analysis

Warszawa 2000

ISBN 83-87496-30-8

Cena: 15 zł


vol. IV – Elżbieta Kowalczyk, Brona małopolska. Ze studiów nad obroną stałą ziem polskich we wczesnym średniowieczu

Warszawa 2000

ISBN 83-87496-52-9

Cena: 10 zł


vol. IX – Andrzej Gołembnik (red.), Dominikańskie centrum św. Jacka w Gdańsku. Badania archeologiczne, t. 2

Warszawa 2002

ISBN 83-87496-15-4

ISSN 1642-493X

Cena: 10 zł


vol. X – Paweł Szymański, Mikroregion osadniczy z okresu wpływów rzymskich w rejonie jeziora Salęt na Pojezierzu Mazurskim

Warszawa 2005

ISBN 83-87496-19-7

Cena: 20 zł


vol. XI – Karol Szymczak, Michał Przeździecki (red.), „In memoriam Valdemari Chmielewski”. Księga poświęcona pamięci profesora Waldemara Chmielewskiego

Warszawa 2006

ISBN 83-87496-23-5

Cena: 15 zł


vol. [XII] – Central Asia – Prehistoric Studies, vol. II

Karol Szymczak, Mukhiddin Khudzhanazarov, Exploring the Neolothic of the Kyzyl-Kums. Ayakagytma “The Site” and other collections

Warszawa 2006

ISBN 83-87496-97-9

Cena: 15 zł


vol. XIII – Michał Dzik, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Żukowie, pow. Płońsk

Warszawa 2006

ISBN 978-83-87496-35-7

Cena: 10 zł


vol. XV – Przemysław Michalik, Późnośredniowieczne i wczesnonowożytne noże z zamku w Pucku

Warszawa 2007

ISBN 978-83-87496-49-4

Cena: 20 zł


vol. XVII – Pogranicze trzech światów – Mazowsze u schyłku starożytności, pod red. Agnieszki Jarzec, Wojciecha Nowakowskiego i Andrzeja Szeli

Warszawa 2016

ISBN 978-83-61376-66-8

Cena: nakład wyczerpany


vol. XVIII – Pochówki w grobach komorowych na ziemiach polskich w okresie wczesnego średniowiecza (publikacja pokonferencyjna), pod red. Dariusza Błaszczyka i Dąbrówki Stępniewskiej

Warszawa 2016

ISBN 978-83-61376-42-2

Cena: 30 zł


vol. XIX – D. Manasterski, Puchary dzwonowate i ich wpływ na przemiany kulturowe przełomu neolitu i epoki brązu w północno-wschodniej Polsce i na Mazowszu w świetle ceramiki naczyniowej

Warszawa 2016

ISBN 978-83-61376-62-0

ISSN 1642-493X

Cena: 40 zł


 

Nemrik 9. Pre-Pottery Neolithical Site in Iraq

 

vol. II – Stefan K. Kozłowski, House No 1/1A/1B

Warszawa 1992

ISBN 83-230-0797-7

Cena: 5 zł


vol. III – Ryszard F. Mazurowski, Ground and Pecked Stone Industry in the pre-pottery neolithic of Northern Iraq

Warszawa 1997

ISBN 83-903062-9-8

Cena: 20 zł


vol. IV – Alicja Lasota-Moskalewska, Animal Remains

Warszawa 1994

ISBN 83-230-9921-9

Cena: 5 zł


 

Monumenta Archaeologica Barbarica – Series Gemina

ISSN 1644-8774

 

tom 3 – In Medio Poloniae Barbaricae: Agnieszka Urbaniak in Memoriam, Jacek Andrzejowski (red.)

Warszawa 2014

ISBN 978-83-61376-22-4

Cena: 30 zł


tom 6 – Orbis Barbarorum. Studia ad Archaeologiam Germanorum et Baltorum Temporibus Imperii Romani Pertinentia Adalberto Nowakowski Dedicata, J. Andrzejowski, C. von Carnap-Bornheim, A. Cieśliński, B. Kontny (red.)

Warszawa – Schleswig 2017

ISBN 978-83-61367-19-4

Cena: 60 zł


 

Seria podręczników

 

tom 3 – Jerzy Kolendo, Świat antyczny i barbarzyńcy. Teksty, zabytki, refleksja nad przeszłością

Warszawa 1998

ISBN 83-87496-45-6

Cena: 10 zł


 

Corpus Signorum Imperii Romani – Pologne, vol. III

 

fasc. 1 – Tomasz Mikocki, Les sculptures mythologiques et decoratives dans les collections polonaises

Warszawa 1994

ISBN 83-903062-0-4

ISSN 1233-4812

Cena: 25 zł


fasc. 2 – Tomasz Mikocki, Les sculptures mythologiques et decoratives dans les collections polonaises

Warszawa 1999

ISBN 83-87496-47-2

Cena: 25 zł


 

Corpus der romischen Funde im europaischen Barbaricum – Polen / Korpus znalezisk rzymskich z europejskiego Barbaricum – Polska

 

Band I – Wojciech Nowakowski, Masuren

Warszawa 2001

ISBN 83-87496-07-3

Cena: 15 zł


Suplement I – Jerzy Kolendo (red.), Nowe znaleziska importów rzymskich z ziem Polski

Warszawa 1998

ISBN 83-87496-42-1

Cena: 15 zł


 

Ptolemais

 

tom 1 – Jerzy Żelazowski (red), Ptolemais in Cyrenaica. Studies in Memory of Tomasz Mikocki

Warszawa 2012

ISBN 978-83-61376-45-3

ISSN 2299-7423

Cena: 80 zł


tom 2 – Piotr Jaworski, Krzysztof Misiewicz (red.), Ptolemais in Cyrenaica. Results of Non-Invasive Survey

Warszawa 2015

ISBN 978-83-235-2094-8

ISSN 2299-7423

Cena: 45 zł


 

Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego

 

Zdzisław Sochacki, Kultura ceramiki promienistej w Europie

Warszawa 1980

ISBN 83-00-01011-4

ISSN 0509-7177

Cena: 10 zł


Maria Miśkiewiczowa, Mazowsze Wschodnie we wczesnym średniowieczu

Warszawa 1981

ISSN 0509-7177

Cena: 10 zł


 

Archeologia Interregionalis

 

tom 1 – Janusz K. Kozłowski, Stefan K. Kozłowski (red.), Prehistorie de la Grande Plaine de l’Europa. Actes de Colloque International Organise dans le Cadre de Xe Congres U.I.S.P.P.A., Mexico

Kraków-Warszawa 1981

Cena: 8 zł


tom 3 – Janusz K. Kozłowski, Stefan K. Kozłowski (red.), Ancient Iron Manufacture Centrem in Northern Central Europe

Kraków-Warszawa 1982

Cena: 8 zł


tom 4 – Tadeusz Malinowski, Maria Novotna, Środkowoeuropejskie wielokrotne naszyjniki brązowe

Słupsk 1982

Cena: 8 zł


tom 7 – Tadeusz Malinowski (red.), Problems of the Stone Age in Pomerania.

Warszawa 1986

ISBN 83-233-0114-X

ISSN 0239-5452

Cena: 8 zł


tom 9 – Janusz K. Kozłowski, Stefan K. Kozłowski (red.), Chipped Stone Industries of the Early Farming Cultures in Europe

Warszawa-Kraków 1987

ISBN 83-233-0211-1

ISSN 0239-5452

Cena: 8 zł


tom 10 – Aleksandra Cofta-Broniewska (red.), Prehistoric Contacts of Kuiavian Communities with Rother Europeans Peoples

Warszawa 1989

ISBN 83-233-0333-9

ISSN 0239-5452

Cena: 8 zł


 

Prace Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

 

tom 1 – Waldemar Chmielewski (red.), Jaskinie doliny Sąspowskiej. Tło przyrodnicze osadnictwa pradziejowego

Warszawa 1988

Cena: 8 zł


tom 2 – Jan Michalski, Osadnictwo w Małopolsce od II okresu epoki brązu do początków okresu lateńskiego

Warszawa 1992

ISBN 83-230-0720-9

ISSN 0860-5807

Cena: 8 zł


Środowisko – Człowiek – Cywilizacja. Seria wydawnicza Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej

 

tom 3 – Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p.n.e. – VII w. n.e. w dorzeczach Odry i Wisły, M. Karczewski, E. Smolska, T. Kalicki (red.)

Białystok – Warszawa – Kielce 2014

ISBN 978-83-63245-81-8

ISSN 1898-1712

Cena: 10 zł


Depozyty ofiarne z polskich bagien i jezior

 

tom 2 – Starożytne miejsce ofiarne w dawnym jeziorze Nidajno na Mazurach. Wyniki badań laboratoryjnych wybranych zabytków, Tomasz Nowakiewicz (red.)

Cena: 55 zł


tom 3 – Starożytne miejsce ofiarne w jeziorze w Lubanowie (d. Hern-See) na Pomorzu Zachodnim, red. Tomasz Nowakiewicz

Cena: 55 zł


Studia Archaeologia Sudauica

tom I – opr. A. Juga-Szymańska, P. Szymański

Warszawa 2017

Cena: 45 zł


Źródła archeologiczne do dziejów Pucka

Jerzy Kruppé, Martyna Milewska, Dzieje Zamku w Pucku. Źródła archeologiczne do dziejów Pucka.

Warszawa 2014

ISBN 978-83-61376-18-7

Cena: 48 zł (dostępne w Zakładzie Archeologii Późnego Średniowiecza i Czasów Nowożytnych)


Jerzy Kruppe, Martyna Milewska, Puck. Archeologia o narodzinach miasta

Warszawa 2015

ISBN 978-83-61376-54-5

Cena: 50 zł (książka dostępna w Zakładzie Późnego Średniowiecza i Czasów Nowożytnych)


Michał Starski, Rynek miasta lokacyjnego w Pucku w świetle badań archeologicznych

Warszawa 2015

ISBN 978-83-61376-30-9

Cena: 60 zł (dostępna w Zakładzie Późnego Średniowiecza i Czasów Nowożytnych)


Michał Starski, ​Późnośredniowieczne​ wyroby garncarskie z Pucka. Studium małomiasteczkowej wytwórczości garncarskiej na Pomorzu Gdańskim

Warszawa 2016

ISBN 978-83-61376-58-3

Cena: 60 zł


Puck. Kultura materialna małego miasta w późnym średniowieczu, pod red. Michała Starskiego

Warszawa 2017

ISBN 978-83-61376-23-1

Cena: 80 zł