Sesja egzaminacyjna

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominam, że zasady przeprowadzania egzaminów w trybie zdalnym określa zarządzenie Rektora w tej sprawie. Zgodnie z nim, do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń online można stosować narzędzia informatyczne:

  • dostępne w ramach ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej „Kampus” prowadzonej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych UW, w szczególności do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń pisemnych;
  • narzędzia Google dostępne w ramach pakietu „G Suite dla Szkół i Uczelni”, w tym w szczególności narzędzie Google Meet do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń ustnych. Uniwersytet Warszawski od ponad 8 lat ma umowę z firmą Google na wykorzystanie narzędzi w ramach pakietu G Suite, w szczególności pakietu narzędzi do telekonferencji.

Apeluję o wcześniejsze przygotowanie się do egzaminów i uprzedzenie studentów co do formy zaliczenia i wymagań. Proszę także sprawdzić opis zasad zaliczeń przedmiotów w sylabusach w USOS.

Z wyrazami szacunku,

Agnieszka Tomas